Етикет: Числа,

23.10.2021 0

Числа, глава 24 А

By Evangelsko.info

ГОЛЯМАТА ЗАГУБА… „Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска той с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ти три пъти все ги благославяш. Сега бягай и се махай; исках да те въздигна до голяма почит, но ето, Господ те лишава от почит. А Валаам каза…

22.10.2021 0

Числа 23

By Evangelsko.info

„Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той ли ще каже и не ще го стори?“ Числа 23:19 Ние хората сме непостоянни, често променяме мнението си, отказваме се от убежденията си и се отричаме от думите си. Това наше състояние, заедно с езическите ни корени са причината да…

06.10.2021 0

Числа, глава 29 В

By Evangelsko.info

ПРАЗНИКЪТ ШАТРОРАЗПЪВАНЕ „И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа, а да празнувате празника Господен седем дни…“ Числа 29:12-40 „Господ говори още на Мойсей, казвайки: Кажи на израиляните: От петнадесетия ден на този седми месец да има седем дни за Господния празник на шатрите. На…

24.08.2021 1

Числа, глава 29

By Evangelsko.info

ЕСЕННИТЕ БИБЛЕЙСКИ ПРАЗНИЦИЧетиво с продължение… Есенните Библейски празници започват с началото на еврейският месец Тишри, което съответства на средата на нашият месец септември. Празникът на Тръбите (Рош Хашана) празнува се на 1 Тишри.Празникът на Изкуплението (Йом Кипур) 10 Тишри.Празникът Шатри (Сукот) празнува се от 15 до 21 Тишри. ПРАЗНИКЪТ НА ТРЪБИТЕПразникът на тръбите се празнува…

23.08.2021 0

Числа, глава 29 Б

By Evangelsko.info

Четиво с продължение…Ако покаянието не води към изкупление, горко ни!Първият ден на еврейският месец Тишри, който започва с тръбен призив за покаяние е следван от дни на размисъл за живота, осмисляне на поведението и покаяние за греховете, чак до десетия ден, когато настъпва празникът на Изкуплението. ПРАЗНИКЪТ НА ИЗКУПЛЕНИЕТО „И на десетия ден от този…

20.08.2021 0

Числа, глава 30

By Evangelsko.info

За някои хора адът ще се случи ако бъдат заставени да изпълнят всичките си обещания! ОБЕЩАНИЯ, ОБЕТИ И ЗАВЕТИ… Ето какво заповяда Господ: Когато някой мъж направи оброк на Господа или се закълне с клетва и обвърже душата си със задължение, нека не нарушава думата си, а да извърши всичко, което е излязло от устата…

19.08.2021 0

Числа, глава 32

By Evangelsko.info

„Затова, казаха, ако сме придобили твоето благоволение, нека се даде тази земя на слугите ти за притежание; не ни превеждай през Йордан. А Мойсей рече на гадците и на рувимците: Братята ви да идат на бой, а вие тук да седите? Защо обезсърчавате сърцата на израиляните, та да не преминат в земята, която Господ им…

14.08.2021 0

Числа, глава 22 Б

By Evangelsko.info

ДА СИ ПОГОВОРИШ С МАГАРЕ… „Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя рече на Валаам: Какво съм ти сторила, че ме биеш вече три пъти? А Валаам каза на ослицата: Защото се подигра с мене. Ах, да имах нож в ръката си! Сега бих те заклал.Тогава Господ отвори очите на Валаам и той видя…

13.08.2021 0

Числа, глава 22

By Evangelsko.info

ТАКТИКИТЕ НА САТАНА „А Валак пак изпрати първенци, по-много и по-видни от онези. И казаха: Така казва Валак, Сепфоровият син: Моля ти се, нищо да не те спре да дойдеш при мене; защото ще те издигна на голяма почит и ще сторя всичко, което би ми рекъл; ела моля, прокълни ми тия люде. А Валаам…