Author: Evangelsko.info

17.04.2021 Off

Рискувай за Бога (Еклисиаст 11:1-12:8)

By Evangelsko.info

/проповед/

Днес продължаваме с Еклисиаст 11 и 12 глави. Дотук, в 10 проповеди, ние погледнахме на живота през очите на Кохелет. Видяхме, че тези, които живеят без надежда в Бога, са принудени да се справят с безнадеждността и празнотата на живота.

16.04.2021 Off

Силата на идентичността

By Evangelsko.info

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Матей 16:15-19 “Казва им: Но според както вие казвате, Кой съм Аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си Христос {Т. е. Месия, Помазаник.}, Син на живия Бог. Исус в отговор …

14.04.2021 0

ШОФАР АПРИЛ

By Evangelsko.info

„Всички вие жители на света, и виеобитатели на земята, гледайте,когатосе издигне знаме на планините, ислушайте, когато засвири тръбата“                                                          (Исаия 18:3)

Периодично издание на Християни Приятели на …

12.04.2021 0

Шофар март

By Evangelsko.info

„Всички вие жители на света, и виеобитатели на земята, гледайте,когатосе издигне знаме на планините, ислушайте, когато засвири тръбата“                                                          (Исаия 18:3)

Периодично издание на Християни Приятели на …

11.04.2021 0

Благодатта променя всичко

By Evangelsko.info

Благодатта променя всичко Благодат. Една от най-прекрасните думи в Библията. По благодат сме спасени, по благодат жвеем християнския си живот,…