Интервю

View All
16.09.2021 0

25 години Bibliata.com

By Evangelsko.info

  25 години Bibliata.com Bibliata.com от празнува 25 години в служение с ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ на БИБЛИЯТА отбелязвайки успешното завършване на над 230 документирани библейски проекта за 25 години – виж пълния списък тук https://bibliata.com/news.php Някои от по-важните сред тях са:...

15.08.2021 0

ОЕЦ с участие в Обществен съвет за ваксинациите

By Evangelsko.info

В Гранитната зала на Министерството на здравеопазването по инициатива на служебния министър Стойчо Кацаров се проведе първата среща на така...

03.07.2021 0

ОЕЦ с участие за ваксинациите

By Evangelsko.info

В Гранитната зала на Министерството на здравеопазването по инициатива на служебния министър Стойчо Кацаров се проведе първата среща на така...

23.10.2021 0

Числа, глава 24 А

By Evangelsko.info

ГОЛЯМАТА ЗАГУБА… „Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска той с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ти три пъти все ги благославяш. Сега бягай и се махай; исках да те въздигна до голяма почит, но ето, Господ те лишава от почит. А Валаам каза…

22.10.2021 0

Числа 23

By Evangelsko.info

„Бог не е човек, че да лъже, нито човешки син, че да се разкае. Той ли ще каже и не ще го стори?“ Числа 23:19 Ние хората сме непостоянни, често променяме мнението си, отказваме се от убежденията си и се отричаме от думите си. Това наше състояние, заедно с езическите ни корени са причината да…

20.10.2021 0

Богословски речник „Б“

By Evangelsko.info

В този речник са включени значенията на някои от най-чес­то срещаните духовни, религиозни, окултни и езически термини, което се надявам да бъде от помощ на тези от вас, които се сре­щат с тях без предварително да са имали обстойни познания. Един път в седмица ще бъдат публикувани подбраните термини по букви. Ще бъда благодарен на…

19.10.2021 0

Книга Неемия

By Evangelsko.info

За мен книга Неемия се оказа истинска скъпоценност от духовни уроци за въздигане на паднали духовни стени, а името на този древен мъж Неемия, което означава „Утехата е от Господа“, ми стана ясен знак и потвърждение, че единствено Бог е отговор и решение за нашите тревожни и изпълнени с безпокойство дни. При завръщането на пленниците…

18.10.2021 0

Неемия, глава 1

By Evangelsko.info

„Моля Ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата Ти и към молитвата на слугите Ти, които с наслада благоговеят пред името Ти; и направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес, и дай му да намери милост пред този човек, защото аз бях виночерпец на царя.“ Неемия 1:11 За…

17.10.2021 0

Неемия, глава 2

By Evangelsko.info

Всяко богоугодно, благородно и добро дело ще намери своите врагове, но и своите вдъхновени поддръжници! „Небесният Бог, Той ще ни направи да благоуспеем; затова ние, слугите Му, ще станем и ще градим. Вие обаче нямате дял, нито право, нито спомен в Ерусалим.“ Неемия 2:20 Още в началото на своята мисия, Неемия се е сблъскал със…

16.10.2021 Off

Божията благосклонност

By Evangelsko.info

От ежедневната рубрика на Анди Елмс “Закуска на шампиони”… www.isus-hristos.com/wp Псалм 67:1 “Бог да се смили (да покаже благосклонност) над нас и да ни благослови! Да възсияе с лицето Си над нас!” Всеки път, когато чета тази мисъл, тя ме благославя, …

15.10.2021 0

Неемия, глава 3

By Evangelsko.info

„Тогава първосвещеникът Елиасив и братята му, свещениците, станаха и съградиха Овчата порта; те я осветиха и поставиха вратите ѝ, чак до кулата Мея я осветиха и до кулата Ананеил.“ Неемия 3:1 Възстановяването на стените и портите на Ерусалим е била отговорна и важна задача за способни и напълно преданни на делото мъже. Неемия е призовал…

14.10.2021 0

Неемия, глава 5

By Evangelsko.info

„По това време мъжете и жените им вдигнаха голям вик против братята им, юдеите. Едни казваха: Ние, синовете ни и дъщерите ни сме много; затова нека ни се даде жито, та да ядем и да живеем. Други казваха: Ние заложихме нивите си, лозята си и къщите си, за да вземем жито по време на глада.“…