Етикет: глава

23.10.2021 0

Числа, глава 24 А

By Evangelsko.info

ГОЛЯМАТА ЗАГУБА… „Тогава гневът на Валак пламна против Валаам и изпляска той с ръце; и Валак каза на Валаам: Аз те повиках да прокълнеш неприятелите ми, а ти три пъти все ги благославяш. Сега бягай и се махай; исках да те въздигна до голяма почит, но ето, Господ те лишава от почит. А Валаам каза…

18.10.2021 0

Неемия, глава 1

By Evangelsko.info

„Моля Ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвата на слугата Ти и към молитвата на слугите Ти, които с наслада благоговеят пред името Ти; и направи да благоуспее, моля Ти се, слугата Ти днес, и дай му да намери милост пред този човек, защото аз бях виночерпец на царя.“ Неемия 1:11 За…

17.10.2021 0

Неемия, глава 2

By Evangelsko.info

Всяко богоугодно, благородно и добро дело ще намери своите врагове, но и своите вдъхновени поддръжници! „Небесният Бог, Той ще ни направи да благоуспеем; затова ние, слугите Му, ще станем и ще градим. Вие обаче нямате дял, нито право, нито спомен в Ерусалим.“ Неемия 2:20 Още в началото на своята мисия, Неемия се е сблъскал със…

15.10.2021 0

Неемия, глава 3

By Evangelsko.info

„Тогава първосвещеникът Елиасив и братята му, свещениците, станаха и съградиха Овчата порта; те я осветиха и поставиха вратите ѝ, чак до кулата Мея я осветиха и до кулата Ананеил.“ Неемия 3:1 Възстановяването на стените и портите на Ерусалим е била отговорна и важна задача за способни и напълно преданни на делото мъже. Неемия е призовал…

14.10.2021 0

Неемия, глава 5

By Evangelsko.info

„По това време мъжете и жените им вдигнаха голям вик против братята им, юдеите. Едни казваха: Ние, синовете ни и дъщерите ни сме много; затова нека ни се даде жито, та да ядем и да живеем. Други казваха: Ние заложихме нивите си, лозята си и къщите си, за да вземем жито по време на глада.“…

13.10.2021 0

Неемия, глава 6

By Evangelsko.info

НЕПРОБИВАЕМ, НЕУМОРИМ И ЦЕЛЕУСТРЕМЕН „Човек като мене бива ли да бяга?“ Неемия 6:11 Чудя се как Неемия е останал несломен? Как едновременно с полагания непосилен труд за възстановяване на Ерусалимската стена е устоявал и на непрекъснати провокации, атаки и притеснения, които са целели спирането на строителството. Атакували от всички страни.Отвън са го заплашвали яростни врагове…

06.10.2021 0

Числа, глава 29 В

By Evangelsko.info

ПРАЗНИКЪТ ШАТРОРАЗПЪВАНЕ „И на петнадесетия ден от седмия месец да имате свято събрание и да не вършите никаква обичайна работа, а да празнувате празника Господен седем дни…“ Числа 29:12-40 „Господ говори още на Мойсей, казвайки: Кажи на израиляните: От петнадесетия ден на този седми месец да има седем дни за Господния празник на шатрите. На…

24.08.2021 1

Числа, глава 29

By Evangelsko.info

ЕСЕННИТЕ БИБЛЕЙСКИ ПРАЗНИЦИЧетиво с продължение… Есенните Библейски празници започват с началото на еврейският месец Тишри, което съответства на средата на нашият месец септември. Празникът на Тръбите (Рош Хашана) празнува се на 1 Тишри.Празникът на Изкуплението (Йом Кипур) 10 Тишри.Празникът Шатри (Сукот) празнува се от 15 до 21 Тишри. ПРАЗНИКЪТ НА ТРЪБИТЕПразникът на тръбите се празнува…

23.08.2021 0

Числа, глава 29 Б

By Evangelsko.info

Четиво с продължение…Ако покаянието не води към изкупление, горко ни!Първият ден на еврейският месец Тишри, който започва с тръбен призив за покаяние е следван от дни на размисъл за живота, осмисляне на поведението и покаяние за греховете, чак до десетия ден, когато настъпва празникът на Изкуплението. ПРАЗНИКЪТ НА ИЗКУПЛЕНИЕТО „И на десетия ден от този…