Tag:

01.03.2021 Off

МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ

By Evangelsko.info

1 Коринтяни 11 –„Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание. Така вз…