НОВАТА ГОДИНА – НОВИЯТ БОЖЕСТВЕН ШАНС ЗА ПРОМЯНА

0

Битие 1:14-19- “И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създад…

НОВАТА ГОДИНА – НОВИЯТ БОЖЕСТВЕН ШАНС ЗА ПРОМЯНА

НОВАТА ГОДИНА – НОВИЯТ БОЖЕСТВЕН ШАНС ЗА i...

Битие 1:14-19- “И Бог каза: Да има светлина на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините; и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така. Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че беше добро. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
2 Петрово 3:11-15 –“
Прочее, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свето живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи, и стихиите нажежени ще се разложат! А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.
Новата година означава най-вече това - Бог ни подарява още една година на тази земя.

Затова, нека в навечерието на Новата година, всеки от нас да се попита, не само: “Каква си пожелаваме да бъде за нас настъпващата година?”;

Но и да се замислим:”Какво Бог очаква от нас през тази, още една подарена ни от Него, година?!”

I.
СВЕТСКОТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА НОВАТА ГОДИНА, НАЙ-ЯРКОТО ОТРАЖЕНИЕ НА КЛАСОВОТО РАЗДЕЛЕНИЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
1.
Най-богатите, по традиция ще празнуват на световно известните курорти
2.
Хората от средната класа, месеци напред ще си запазят места в ресторантите
3.
По-бедните ще посрещнат Новата година вкъщи
4. 
Бездомните ще бъдат на улицата
II.
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ! - ЧЕСТИТО НОВ ШАНС ЗА ПЪЛНА ПРОМЯНА!
- Новата година е време за очаквана промяна, но тя трябва да започне, преди настъпването й
- Защото без промяна - няма Нова година

1.
Промяна на природата
2. 
Промяна на човечеството
А. Промяна на вярата
Б. Промяна на надеждата
В. Промяна на любовта
Г. Промяна на ценностната система

3. 
Промяна чрез Святия Дух на Църквата
А. Променена - от заспала - на будна
Б. Променена - от апатична - на заинтересована (бдителна, загрижена)
В. Променена - от алчна - на щедра (от чакаща дарения - даваща дарения)

III.
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! – КАЗВАМЕ НИЕ
НО ДАЛИ ГОДИНАТА МОЖЕ ДА КАЖЕ: ЧЕСТИТИ НОВИ ХОРА!?

1.
За да честитим Нова година, трябва да бъдем нови хора
(Пременени – не само външно)
А такива ли сме?

Колосяни 3:9-10 –“
Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му, и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на Този, Който го е създал;
2.
За да искаме настъпващата година да бъде наистина Нова (без насилие, без войни, без омраза, без убийства, без болести), трябва да се запитаме: Ние самите имаме ли нов облик, ново име?
Откровение 2:17 –“
Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите: На тогова, който победи, ще дам от скритата манна; ще му дам и бяло камъче, и на камъчето ново име написано, което никой не познава, освен оня, който го получава.
3. За да искаме настъпващата година да бъде Нова, трябва ние самите да бъдем нови създания – с ново сърце и нов дух
Старото сърце не може да има Нова година.

Езекиил 36:26 –“
Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще  ви дам меко сърце.
Езекиил 11:19 –“
Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце,
4.
За да очаква човек наближаващата година да бъде Нова за него, той самият трябва да ходи в нов път
Евреи 10:20 –“
през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,
Йоан 14:6 –“
Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
5. За да бъде настъпващата година - Нова за човека, той трябва да има нов език (говор)
Не може човек да кълне, да псува, да говори цинизми; и с тази стара
уста, да празнува на трапезата настъпването на Новата година.
Яков 3:5-6 –
Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва! И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла.
6.
Настъпващата година ще бъде Нова - не чрез свинските пържоли и бутилката вино, а чрез „фруктиерата“, пълна с новите плодове
Галатяни 5:22-23 -А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание...“
- Новата година изисква нови хора!

- Не може старият човек да очаква – годината да е Нова!

IV.
ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ВЕЧНОСТТА ЧРЕЗ НОВАТА ГОДИНА
1. 
За възпоменаване на Божието царство чрез Новата година
Исая 11:1-2, 5-10 –“
И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод; И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;... Правдата ще бъде пояс на кръста му, И верността пояс на хълбоците му. Вълкът ще живее с агнето, Рисът ще си почива с ярето, Телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно; И малко дете ще ги води. Кравата и мечката ще пасат заедно; Малките им ще си почиват задружно; И лъвът ще яде слама както вола. Сучещо дете ще играе над дупката на аспида; И отбито дете ще туря ръката си в гнездото на ехидна. Те не ще повреждат, нито погубват в цялата Ми света планина; Защото земята ще се изпълни със знание за Господа Както водите покриват дъното на морето. И в оня ден, към Иесевия корен, - Който ще стои като знаме на племената, - Към него ще прибягват племената; И неговото местоуспокоение ще бъде славно.
1 Коринтяни 2:9 –“
А според както е писано: - "Каквото око не е видяло, и ухо не е чуло, И на човешко сърце не е дохождало, Всичко това е приготвил Бог за тия, които Го любят".
2.
За възпоменаване наследството на Новото небе и Новата земя - чрез Новата година
Откровение 21:1 –“
И видях ново небе и нова земя; защото  първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.
3.
За възпоменаване на Новия град - чрез Новата година
Откровение 21:2 –“Видях и светия град, новия Ерусалим,
да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си.”
Ако не си ходил в Ерусалим, не се притеснявай! Ерусалим ще дойде при теб!

4.
За възпоменаване чрез Новата година - на вълшебната река
Откровение 22:1 –“
След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето и течеше всред улицата му.
5.
За възпоменание чрез Новата година - на Дървото на живота, на лечебната му сила и плодоносност
Откровение 22:2 –“
И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.
6.
За възпоменаване на една нова трапеза чрез Новата година
Откровение 19:7, 9- –“
Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се
е
приготвила… И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.
- 
Не се притеснявай, че не можеш да седнеш с богатите на една трапеза!
- 
Не се притеснявай, че нямаш бляскав тоалет за посрещане на земната Нова година!
Приеми Христа, за да участваш на една друга Нова година
- 
За да участваш в една друга Небесна новогодишна трапеза
- 
За да се нахраниш с една друга Небесна храна
- 
За да се пиеш едно друго Небесно пиво
- 
Да бъдеш облечен в един друг Небесен тоалет
Само вярвай!

V.
НОВАТА ГОДИНА - ВРЕМЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИИ
Резолюция за лична промяна - в посока към доброто

·
Резолюция за промяна на мислите
Време за забрава на старите отминали лоши спомени - в очакване на нещо по-добро

·
Резолюция за промяна на негативните чувства
·
Резолюция за промяна на лошия език
·
Резолюция за промяна на нездравословната духовна диета
·
Резолюция за промяна на лошия път
Новата година е време за нова резолюзия в живота ни!

Исая 1:16-18 -„
Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло, Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.
Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.

БЛАГОСЛОВЕНА НОВА ГОДИНА!
БЛАГОСЛОВЕН ДА Е НОВИЯТ БОЖЕСТВЕН ШАНС ЗА ПРОМЯНА!

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.