Преследваната църква

View All
11.12.2018 0

Относно закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповедания

By Evangelsko.info

Association internationale POUR LA DЙFENSE DE LA LIBERTЙ RELIGIEUSE International Association FOR THE DEFENSE OF RELIGIOUS LIBERTY UNITED NATIONS PERMANENT REPRESENTATIVE IN GENEVA, NEW YORK & VIENNA In Participatory Status with the COUNCIL OF EUROPE in Strasbourg, EUROPEAN PARLIAMENT in...

10.12.2018 0

70 год. Всеобща декларация за правата на човека

By Evangelsko.info

"Онези, които са готови да се откажат от основна свобода, за да си купят малко преходна сигурност, не заслужават нито...

09.12.2018 0

Отвлечен християнски лидер беше екзекутиран, въпреки дадения откуп

By Evangelsko.info

Уважаван лидер на много християни от област в южна Кадуна в Нигерия беше отвлечен миналия месец в нападение, в което...

02.12.2018 0

Гонените християни

By Evangelsko.info

Джиан е 27-годишен християнин, живеещ в Нигерия. Той е студент в Катедрата по строително инженерство в Университета в Хоши и…