Интервю

View All
16.10.2019 Off

ЧОВЕКЪТ В ИЗПИТАНИЕ

By Evangelsko.info

1Коринтяни 10:13 –„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен...

07.08.2019 0

Първата ми Карандила през 1990

By Evangelsko.info

Първата ми Карандила през 1990-та Карандила '91-ва - със Славчо, Сиси и други приятели... ... всичките Карандила-лагери от последните 7...

12.07.2019 0

Делегация на Българската православна църква

By Evangelsko.info

https://bultimes.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8/ Делегация на Българската православна църква взе участие в конференция на тема “Прекратяване на насилието срещу жените – равносметка и...

18.10.2019 Off

СИЛАТА НА ЕВАНГЕЛСКИЯ АМВОН

By Evangelsko.info

I. СИЛАТА НА АМВОНА – НЕ СЕ СЪСТОИ ВЪВ:Ø Красноречието на проповедникаØ Богатият речник на проповедникаØ Артистичността на проповедникаØ Фрапиращото облекло на проповедникаII. СИЛАТА НА АМВОНА Е – В БОЖИЕТО СЛОВО Евреи 4:12 –„Защото Божието слово е жи…

16.10.2019 Off

ЧОВЕКЪТ В ИЗПИТАНИЕ

By Evangelsko.info

1Коринтяни 10:13 –„Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да мож…

14.10.2019 0

Нови гонения в Русия

By Evangelsko.info

Няколко религиозни общности в Русия губят местата си за поклонение поради „сложно, понякога противоречащо и често несъвместимо прилагане на законодателството“,…

13.10.2019 0

ОЕЦ относно Твърденията, че евангелски пастори разпространяват слухове, довели до масово изтегляне на деца от училища

By Evangelsko.info

ИЗЯВЛЕНИЕ на ОБЕДИНЕНИ ЕВАНГЕЛСКИ ЦЪРКВИ В БЪЛГАРИЯ относно: Твърденията, че евангелски пастори са замесени в разпространяването на лъжливи слухове, довели…