МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ

1 Коринтяни 11 –„Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание. Така вз…

МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ

МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ – ВРЕМЕ ЗА ВЪЗПОМЕН...

1 Коринтяни 11 –„Защото аз от Господа приех това, което ви и предадох, че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб, и, като благодари, разчупи и рече: Това е Моето тяло, което е [разчупено] за вас; туй правете за Мое възпоминание. Така взе и чашата след вечерята и рече: Тая чаша е новият завет в Моята кръв; това правете всеки път, когато пиете, за Мое възпоминание. Защото всеки път, когато ядете тоя хляб и пиете [тая] чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.“

За възпоменание на Христа чрез месец март -
Месец Март – месецът, наситен със символи за Възпоменание на Христа.

През вековете Християнските празници са се изопачили, дотолкова, че:
·        от поводи за Божия прослава, са се превърнали в ритуали за величаене на Сатана, паради на езичеството (суетата и суеверието).
Чрез настоящата проповед ще се опитаме да мотивираме Християните - да направят точно обратното. Всяка езическа символика, наложила се в Християнските страни и превърнала се в езическа традиция - да превърнем в символ за възпоменание на Исус Христос, Богът на Християните!
2 Тимотей 4:3-4 -„Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.“
1 Тимотей 4:1- -„А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребяват с благодарение от ония, които вярват и разбират истината. Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро, и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение; понеже се освещава чрез Божието слово и молитва. В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега. А отхвърляй скверните и бабешките басни и обучавай себе си в благочестие.“
І. ПЪРВИ МАРТ
ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА ЧРЕЗ МАРТЕНСКАТА МАРТЕНИЦА
Йоан 6:53-55 –„ Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие.“
1.     Мартеницата – символ на Христовото разпятие
Йоан 19:17-18„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред.“
За съжаление Християнските празници, както в света, така и в България, с годините са се превърнали в суеверие и суета. На Християните не ни остава нищо, освен да внесем Християнска символика в българските езически традиции и обичаи.
Например! Вместо да ни дразнят закачените мартеници по дърветата, да погледнем на тях, като символ на Христовото разпятие
„Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.“ (1 Петрово 2:24 )
А. Белият цвят на мартеницата – символ на святостта
1 Петрово 1:15-16 –„ но, както е свет Тоя, Който ви е призовал, така бивайте свети и вие в цялото си държане; защото е писано: "Бъдете свети, понеже Аз съм свет".“
Исая 1:18 –„Дойдете сега та да разискаме, казва Господ; Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна.“
Б. Червеният цвят на мартеницата – символ на Христовата кръв
Йоан 19:34-35 –„Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода. И тоя, който видя, свидетелствува за това, и неговото свидетелство е вярно; и той знае, че говори истината, за да повярвате и вие.“
Матей 26:28 – Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.“
2.     За възпоменание на Христа чрез хляба и виното
·        Тази „мартеница“, изплетена от хляба и виното на Господната трапеза, трябва да бъде закачена, не на дрехите ни или на дървото, а в сърцата ни!
·        Тази „мартеница“, за разлика от мъртвата, изплетена от конци, трябва да бъде носена, не само през месец март, но през целия ни живот, защото тя самата е живот!
Йоан 6:54 –„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.“
Матей 26:26-27 –„И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло. Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.“
ІІ. ТРЕТИ МАРТ
ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ХРИСТА, БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН – ЧРЕЗ ТРЕТИ МАРТ, ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Ø Няма нищо грешно в това – всеки народ да зачита националните си празници и да уважава националните си герои. Напротив!
Ø Лошото настъпва, когато се преминат границите и тези герои се обожествяват, ограждат се с ореоли или се канонизират, като светци.
Това, според Божието Слово е - мерзост Господу!
Исая 42:8 –„Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.“
Ø В Християнските страни, във всеки празник, независимо от неговото естество, трябва да присъства възпоменание на Господ Исус Христос!
Как бихме могли да издигнем лозунга:“Трети март – възкресението на един народ“, а да подминем какво би означавало това, без Възкресението на Христос и приемането на Християнството от този народ?
Без Христос Исус, Царят Освободител, този празник напълно изгубва смисъла си!
1.     Пристигането на Христос, Цар Освободител
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
А. Рождество Христово – Въплощението на Божия Единороден Син в човешка плът
Матей 2:1-2 –„А когато се роди Исус във Витлеем Юдейски, в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток пристигнаха в Ерусалим. И казаха: Где е Юдейският цар, който се е родил? защото видяхме звездата му на изток, и дойдохме да му се поклоним.“
Б. Второто пришествие на Христос, Цар Освободител
Откровение 19:11-16 – След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.“
2.     Освобождението от Сатана, чрез Христос Исус, Цар Освободител
Матей 1:18-25 –„А рождението на Исуса Христа биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух. А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: "Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил" (което значи, Бог с нас). И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.“
Исая 61:1-4 –„Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърцесъкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, И деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.“
3.     Оръжието на Цар Освободител
Лука 12:11-12 –„И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите, или какво ще кажете. Защото Светият Дух ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.“
Ефесяни 6:11-17 –„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;“
4.     Взаимната победа чрез кръвта на Христа, Новозаветният Цар Освободител
Откровение 12:11 –„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт.“
ІІІ. ОСМИ МАРТ И ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ МАРТ
ДНИ ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА БИБЛЕЙСКАТА ЖЕНА
1.     Характерът на Осми март
Ø Датата 8 март е свързана с първата работническа стачка на жените, в Ню Йорк (1857 г.)
Всеки може да прецени сам за себе си - колко значимо за съвременния човек е подобно събитие.
Ø Еволюцията на празника Осми март през вековете
Международният ден на жената се празнува всяка година на 8 март. Това е ден за международно признание на икономическите, политическите и обществените постижения на жените.
Започнал само като политическо събитие за социалистите, празникът постепенно става част от културата на много страни. В някои от тях денят губи политическата си окраска и става просто повод за мъжете да изразят своята симпатия и внимание към жените около тях — нещо като комбинация от западните празници Ден на майката и Свети Валентин...В други страни...
В България денят се празнува и като Ден на майката, въпреки че според някои българи Благовещение (25-ти март) е християнският празник на майката и жената. (Уикпедия, Свободната енциклопедия)
След тази историческа справка, може ли днес българинът (българката) да каже какво точно празнуваме на този многолик празник 8 март ?
Ако това е празник за възпоменание на всички жени, по белег полова принадлежност, даваме ли си сметка, че на този ден възпоменаваме, не само добродетелните жени, но и жените криминалисти, убийци, терористи и пр.
3 Царе 3:26-28 –„Тогава оная жена, чието беше живото дете, говори на царя (защото сърцето й я заболя за сина й), казвайки: О господарю мой! дай й живото дете, и недей го убива. А другата рече: Нито мое да е, нито твое; разделете го. Тогава царят в отговор рече: Дайте на тая живото дете, и недейте го убива; тя е майка му.“
Когато възпоменаваме жената, като утроба на живота, трябваме да имаме предвид следното:
Ø Жената е утроба - на доброто и на злото
Ø Жената е утроба – на истината и лъжата
Ø Жената е утроба – на правдата и насилието
Въпросът е: Коя жена възпоменаваме на 8 март?
На Осми март (или на който и да е друг ден, определен за възпоменание на жената майка, съпруга, любима, сестра и пр.) Християните трябва да възпоменават Библейската, добродетелната жена!
2.     Двадесет и пети март
Християнският празник Благовещение -
Ден за възпоменаване на Библейската жена
Ø Датата 25 март е свързана със световно значимо събитие:
Възвестяването от Ангел Гавриил на Дева Мария за това, че тя ще роди по плът очаквания Спасител на човечеството, Божият Единороден Син – Исус Христос.
Нека да чуем какво казва Божието Слово за този бележит ден, предвестник на Новозаветната диспенсация:
Лука 1:26-28 –„А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град наречен Назарет,  при една девица, сгодена за мъж на име Иосиф от Давидовия дом; а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, рече: Здравей благодатна! Господ е с тебе, [благословена си ти между жените]. А тя много се смути от думата му, и в недоумение беше какъв ли ще бъде тоя поздрав. И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край. А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна. Защото за Бога няма невъзможно нещо. И Мария рече: Ето Господната слугиня; нека ми бъде според както си казал. И ангелът си отиде от нея.“
За съжаление, Християнският празник Благовещение в България не е много популярен.
Независимо от датата на празнуване, всеки Празник на жената трябва да бъде превърнат в Ден за възпоменание, чрез жената - на Христовата Църква и на Любовта Агапе
Ефесяни 5:25 -"Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби Църквата и предаде Себе Си за нея."
ІV. СЕДЕМНАДЕСЕТИ МАРТ
ПОВОД ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ВСИЧКИ БОЖИИ СВЕТИИ
Ø Божии светии, според Библията (Божието Слово) смевсички ние, които сме, измити в Христовата кръв.
1 Петрово 2:9-10 –„Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.“
Ø Божии светии са всички Негови светила, избрани да светят, отразявайки Божията Слава
Матей 5:14-16 -„Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под шиника, а на светилника, и то свети на всички, които са в къщи. Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.“

Празникът, честван на 17 март в целия свят е - ярък пример за изопачаване на Християнските празници.
Започнал, като Ден, който „отбелязва пристигането на християнството в Ирландия“; с годините добива популярност, като празник, посветен на „келтско-британски християнски мисионер“, обожествен след смъртта му.
За него четем: “До началото на 8 век (3 века след смъртта му) той става светец покровител на Ирландия. Ирландската църковна система се развива след времето на Патрик и ирландската църква не следва модела, който светецът и други ранни мисионери се опитват да създадат.“
В продължение на 13 века, този Християнски празник толкова се е изопачил, че днес е известен най-вече със зеления цвят, символ на трилистната детелина, която според ирландския фолклор, Патрик използвал, за да обясни Светата троица.
Предполагам, че малцина, от спазващите днес традициите, характерни за празника, знаят точно с какво е свързано зеленото „боядисване“ по време на празника, на всичко, за което може да се сетите – от шапки, дрехи, фонтани и пр. до зелено осветяване на световни забележителности, в т.ч. и на Христовата статуя.
Друго характерно при празнуването на този, обявен за Християнски празник днес, е - обилното му поливане с бира (в много случаи и тя зелена) и с уиски.
2 Тимотей 4:3-4 -„Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти, и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.“
1 Йоаново 2:1 –„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.“
ІV. ЗА ВЪЗПОМНАНИЕ НА ХРИСТА, БОЖИЯТ ЕДИНОРОДЕН СИН,
ЧРЕЗ ПЪРВА ПРОЛЕТ
Дали Първа пролет настъпва точно на 20 или 22 март, това няма абсолютно никакво значение! (Подобни спорове има и за точната дата на Рождението, и за Възкресението на Христос.)
Словото Божие изисква от Християнина, чрез ума Христов, да отделя същественото от нищожното.
Еремия 15:19 –„И ако отделиш скъпоценното от нищожното, Тогава ще те направя да бъдеш като Моите уста.“
1 Коринтяни 2:15-16 –„Но духовният човек изпитва всичко; а него никой не изпитва. Защото, "Кой е познал ума на Господа, За да може да го научи? А ние имаме ум Христов. “
1.     За възпоменание на Христа чрез Първа пролет
Ø Ден за възпоменание на Вярата
Евреи 11:1 –„А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.“
Ефесяни 2:8 –„Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;“
2.     За възпоменание на Христа чрез Първа пролет
Ø Ден за възпоменание на Надеждата за плодоносен живот, чрез Христа Исуса
Галатяни 5:22-23 –„А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“
3.     За възпоменание чрез Първа пролет на Божията любов Агапе
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
4.     За възпоменание на Христа чрез Първа пролет
Ø Ден за възпоменание на Радостта, в Христа Исуса
Псалми 4:9–„Турил си в сърцето ми радост. По-голяма от тяхната, когато им се умножава житото и виното.“
5.     За възпоменание на Христа чрез Първа пролет
Ø Ден на чистотата– вътрешна и външна
По примера на Христовата духовна чистота, от която зависи всяка друга чистота.
Йоан 2:13-16–„И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари; и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им; и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.“
6.     За възпоменание на Христа чрез Първа пролет
Ø Време за сеитба
2 Коринтяни 9:6, 10 –„А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне... А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда,“
Притчи 11:15 –„Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.“
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Библейски пример за използване на езически символи за Благовестие на Божието Царство:
Д.А.17:16-34 -„А като ги чакаше Павел в Атина, духът му се възмущаваше дълбоко, като гледаше града пълен с идоли. И тъй, разискваше в синагогата с юдеите и с набожните, и по пазара всеки ден с ония, с които се случеше да се среща. Тоже и някои от епикурейските и стоическите философи се препираха с него; и едни рекоха: Какво иска да каже тоя празнословец? а други: Види се, че е проповедник на чужди богове, защото проповядваше Исуса и възкресението. Прочее, взеха та го заведоха на Ареопага, като казваха: Можем ли да знаем какво е това ново учение, което ти проповядваш? Защото внасяш нещо странно в ушите ни; бихме обичали, прочее, да узнаем какво ще е то. (А всичките атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново). И тъй, Павел застана всред Ареопага и каза: Атиняни, по всичко виждам, че сте много набожни. Защото като минавах и разглеждах предметите, на които се кланяте, намерих и един жертвеник, на който бе написано: На непознатия Бог. Онова, прочее, на което се кланяте, без да го знаете, това ви проповядвам.  Бог, Който е направил света и всичко що е в него, като е Господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове, нито Му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам Той дава на всички и живот и дишане и всичко; направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го поне напипали и намерили, ако и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: "Защото дори Негов род сме". И тъй, като сме Божий род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък изработен с човешко изкуство и измишление.Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека, Когото е определил; за което и е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите. А като чуха за възкресението на мъртвите, едни се подиграваха, а други рекоха: За тоя предмет пак ще те слушаме. И така Павел си излезе измежду тях. А някои мъже се прилепиха при него и повярваха...“

1 Петрово 2:9-10 –„Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свет народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина: вие, които някога си не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.“

Това не е само привилегия! Това е, преди всичко отговорност!