Национален молитвен ден за децата, лишени от родителска грижа

Уважаеми читатели,

 

Сдружението "България без сираци" моли да се присъединим в молитва на един изключително специален ден, 7 ноември, посветен на децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение на територията…

Молитвен ден за децата, лишени от родителска грижа

Молитвен ден за децата, лишени от родителска грижа

Национален молитвен ден за децата, лишени от родителска грижа Уважаеми читатели,   Сдружението "България без сираци" моли да се присъединим в молитва на един изключително специален ден, 7 ноември, посветен на децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение на територията на България. По-долу ще намерите информация, която може да ви бъде от полза при подготовката на вашата църква за застъпване в молитва за децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение през месец ноември 2021 г.   Защо да се застъпваме в молитва за децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение в нашето общество?   Божието слово ни учи, че Бог има специално отношение към най-уязвимите членове на обществото.   Бог от сърце обича сираците: „Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да се грижи човек за сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света“ (Яков 1:27); и „Баща на сирачетата и защитник на вдовиците е Бог в Своето обиталище. Бог настанява в семейство усамотените“ (Псалом 68:5-6а).      Бог от сърце обича уязвимите: „Йехова, вашият Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар; Който отдава правото на сирачето и вдовицата и обича чужденеца, като му дава храна и облекло. И така, обичайте чужденеца, защото и вие сте били чужденци в Египетската земя“ (Второзаконие 10:17-19).      Бог от сърце обича справедливостта: „Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?“ (Михей 6:8)   Какво е положението на децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение към настоящия момент в България?   Според последните статистически данни:   39,9% от децата в България се намират в риск от бедност и социално изключване (Eurochild, 2021).  832 деца на възраст 0-3 г. се намират в специализирани институции за отглеждане деца, лишени от родителска грижа, вместо в семейна среда (Eurochild, 2021). През 2019 г. в приемна грижа е имало настанени 6496 деца (Eurochild, 2021). През 2019 г. в страната е имало 500 осиновявания. Средно 2000 деца годишно живеят отделени от биологичното си семейство поради бедност (Unicef, 2018). Най-често срещаните причини, поради които децата в България биват отделени от биологичните си родители, са: бедност, насилие, неглижиране, а при децата с увреждания – неспособност на родителите да полагат адекватни грижи за тях (Mulheir, 2015).  В България всяка година повече от 500 деца стават жертва на трафик на хора (European Commission, 2021).    За какво и как да се застъпим в молитва относно децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение?   Има много неща, за които да се молим. В момента България е известна в цяла Европа като една от страните с най-лоши резултати в процеса на деинституционализация. Бихме искали да се помолим Господ по чудотворен начин да промени коренно тази ситуация и в близко бъдеще да направи България уважаван лидер в сферата на алтернативната грижа за деца.   Може би във вашите общности има конкретни молитвени нужди, свързани с тази тема. Насърчаваме ви се обърнете към познатите ви приемни родители и осиновители и да ги попитате за конкретни техни нужди, за които да се застъпим в молитва. Ето някои идеи в тази насока:    Относно приемните родители: трудът им да е законово обвързан със справедливи договори, които да включват пенсионно осигуряване; за повече достъп на приемните родители до адекватна професионална и общностна подкрепа; повече деца да бъдат преместени от центровете за настаняване от семеен тип в приемни семейства; повече посветени християни да вземат решение да станат приемни родители.   Относно осиновяванията: повече християнски семейства в България да вземат решение да осиновяват деца (особено деца с увреждания); за децата, които чакат реда си в списъка за осиновяване, да намерят колкото може по-бързо своите осиновители.   Относно децата жертви на трафик: за освобождение на децата жертви на трафик от капана на съвременното робство; за специална закрила и духовно спасение.    Относно децата, които все още се намират в социални институции: за повече обучения и професионална подкрепа на служителите там; за това, възможно повече деца да бъдат пренасочени към по-добра грижа.   Относно църквата в България: ние като християни да се изправим и да застанем в защита на каузата на осиротелите с нови сили и адекватни средства; Господ да използва Своята църква, за да донася справедливост за осиротелите и беззащитни деца.   Относно хората, които работят с деца, лишени от родителска грижа, и деца в уязвимо положение: за тяхното духовно спасение; за това, Господ да ги благослови с любов към децата, за които се грижат, и да ги снабди с необходимите ресурси за тяхната работа; за благословение и сила в ежедневната им работа.   Да се молим за хората на управленски постове в България: действията им да бъдат подчинени на правдата и справедливостта относно децата, лишени от родителска грижа, и децата в уязвимо положение; когато създават закони и политики, да бъдат водени от стремеж да подсигурят и защитят най-добрия интерес на децата в нужда.   Още ресурси можете да откриете тук и тук.     Източник: Сдружение "България без сираци"

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.