Достатъчна ти е Моята благодат

Достатъчна ти е Моята благодат

08.08.2019 0 By Evangelsko.info

Достатъчна ти е Моята благодат

Ежедневно всеки от нас се обръща към приятел, познат, роднина, колега… често дори и към хора на улицата с някаква молба. Всеки ден изказваме толкова много молби към хората около нас, че е трудно молбите ни към Бог да останат незасегнати от това. По съвсем естествен и незабелязан начин отношението ни към Бог по време на молитва се превръща в огледален образ на отношението ни към хората, които молим за услуга, помощ или просто да ни донесат чаша вода. Обръщайки се към хората, обаче, ние в повечето случай очакваме молбата ни да бъде изпълнена точно така, както сме заявили. Но подобно отношение спрямо Бог ще доведе и изпълнения с най-много надежда и вяра Християнин до голямо разочарование. Бог не е машина за изпълнение на желания. Още повече – Бог много често отговаря на молитвите ни по съвсем неочакван начин. Нека се научим да чуваме, виждаме и приемаме Божия отговор – той е най-доброто, което можем да получим! Апостол Павел, без съмнение, е научил същия урок по не безболезнен начин. Известно ни е, че той е страдал много в резултат от здравословен проблем, за който можем да прочетем във второто му послание до коринтяните, гл. 12. Да обърнем внимание на стихове 8 и 9: “За това нещо три пъти се молих на Господа да се махне от мен; и Той ми каза: Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ. И така, с голяма радост ще се похваля по-скоро с немощите си, за да почива на мен Христовата сила.” “Три пъти се молих…” Без значение дали апостол Павел се е молил за премахването на този проблем специално три пъти или това е символичен израз за постоянна молитва, става ясно, че за него това е проблем с не по-малко значение отколкото твоята нужда е важна за теб в този момент. Апостол Павел не спира да се моли, но и не затваря очите си за Божия отговор, който е различен от неговото желание. И Бог не се бави безкрайно (както често ни се струва) – апостол Павел получава голяма утеха и радост от Бог. Днес този отговор цитиран в стих 9 е любим стих на много вярващи. За съжаление, често на практика просто не можем да го приемем за достатъчен отговор. “Достатъчна ти е Моята благодат; защото силата Ми се показва съвършена в немощ.” Божият отговор е толкова ясен, че няма как да се оправдаем, че не сме го разбрали напълно. Все пак, нека обърнем специално внимание на неговото значение. Болката на апостол Павел е голяма, не само заради физическото страдание, но и защото най-вероятно този проблем е бил и пречка за разпространението на Словото, по този начин “осакатявайки апостола.” Каква е твоята болка днес? Може би развалените взаимоотношения те карат да се чувстваш прикован/а? Може би и при теб става въпрос за физически проблем, който всекидневно изцежда силите ти? Може би ти се молиш за нещо не чак толкова сериозно…? Днес, Божият отговор към апостол Павел е точно толкова валиден и за теб. Не позволявай собствените ти очаквания да затворят очите и сърцето ти за Божията намеса, която идва по различен начин. В повечето случаи ние се молим за сигурност и сила, но във всеки един момент трябва да сме напълно зависими от Бог и истински да вярваме в Неговата закрила. Почти винаги това означава, че трябва да останем немощни… в противен случай става прекалено лесно да се надяваме на собствените си сили и да отхвърлим Божията воля. Бог не само отговаря на нашите молитви извън очакванията ни, но Неговият отговор е, също така, винаги предостатъчен. Може би е време да оставиш очакванията си настрана и да направиш място за Божия отговор? Може би е време да оставиш Бог да използва трудните обстоятелства, за да те приближи още повече към Себе Си? Бог няма да те остави. Бог няма да те забрави. Бог ще излее Своята благодат върху теб и твоите думи ще бъдат: “Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в страхове заради Христос; защото, когато съм немощен, тогава съм силен.”