Часът на молитвата: 21 юни 2008 15:00 ч.

19.06.2008 0 By Evangelsko.info

hour_of_prayer_300

Историята, която Библията разказва след деня на Петдесятницата, е неминуемо свързана с молитвата. В книгата Деяния на апостолите почти не намираме събитие, свързано с църквата, което да не е свързано с молитва. Не е нужно да разискваме разликите тогава и сега. Нужно е да отбележим обаче, че вероятно именно в пропускането на часа на молитвата Църквата на 21 век пропуска да приеме и предаде на този свят Божията свръхестествена изцелителна сила.

Всеки евангелски вярващ знае песента: „Петър с Йоана се спря. Пред храма видя куц човек …” Тя разказва историята на Деяния на Апостолите глава 3, в която се случи първото чудо след деня на Петдесятницата – изцелението на хромия просещ пред храма. Това, което често пропускаме в тази история, е фактът, че в Своето служение сам Исус Христос минава през Красната порта на храма многократно, но не изцели хромия. Защо? Защото това чудо беше запазено за часа на молитвата.

От историята в Деяния на Апостолите ясно виждаме, че църквата не се нуждае от златото и среброто на този свят, за да бъде проводник на Божията сила. Църквата се нуждае от часа на молитвата. Там, в часа на молитвата, Бог се намесва в историята, променя реалността, прави куция да прохожда – и там, в часа на молитвата, ние сме в истинско, реално осезаемо, неповторимо и неопровержимо общение с Бога. Защото там, в часа на молитвата, Бог ни променя за винаги.

Ако Библията наистина казва, че има чудо, запазено за часа на молитвата, нека заедно обединим усилия в молитва тази събота 21 юни 2008 15:00 ч. (деветият час) и заедно в духа (дори на различни географски места) престоим в Божието присъствие в молитва за един час.

Вероятно е всеки един от нас в събота да има други приоритети. Да поспи до късно, да излезе на разходка със семейството си, да поправи нещо в дома или просто да прочете и дискутира нещо любопитно в интернет. Всички тези намерения са прекрасни начини за прекарване на времето – и още по-прекрасни начини за пропускане на часа на молитва. Ако вярваш думите на Библията, ако чакаш чудо от Бога, нека бъдем заедно един час в молитва тази събота 21 юни 2008 15:00 ч. (деветият час). Защото Бог е запазил чудото за часа на молитвата.