Етикет: юни

05.06.2021 Off

5 Юни / 3 Царе

By Evangelsko.info

прочит за деня: 3 Царе 5-9 ПОСТРОЯВАНЕ НА ХРАМА Соломон построи храма на Бог, помоли се и благослови народа си. Много са силни неговите думи: „Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си Израил според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисей.“ (3 Царе…

04.06.2021 Off

4 Юни / ИЗХОД

By Evangelsko.info

прочит за деня: Изход 37-40 глава СКИНИЯТА И ЧОВЕКЪТ… по „Духовния човек“ на Уочман Ни „Така се свърши всичката работа по скинията, тоест по шатъра за срещане; и израиляните направиха всичко, както Господ заповяда на Мойсей; така направиха.“ (Изход 39:32)„Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията. Мойсей не можа да влезе…

03.06.2021 Off

3 Юни / Галатяни

By Evangelsko.info

прочит за деня: Галатяни 1-3 глава ТРАДИЦИИ И ДУХ Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в Духа, сега се усъвършенствате в плътта?(Галатяни 3:3) Църквите в областта на Галатия са имали отличен старт в пътя на вярата. Получили са от Павел истинското благовестие. Но после дошли някакви нови учители и взели да ги поучават, че…

02.06.2021 Off

2 Юни / Лука

By Evangelsko.info

прочит за деня: Лука 7-8 глава ПРОШКА “…простени са ѝ многото грехове; защото тя възлюби много; а на когото малко се прощава, той малко люби”. (Лука 7:47) Още първия път, когато прочетох тази история в Евангелие от Лука, бях запленена. Бог е любов. И онова, което има първостепенно значение за Него, е способността ни да…

20.06.2014 3

ВСЕОБЩА МОЛИТВА на 27 юни 2014

By Evangelsko.info

Скъпи братя и сестри, уважаеми съработници, Пастори, Във връзка с настъпилото бедствено положение в Североизточна България, обявяваме всеобща молитва на…