11.02.2021 Off

11 февруари / РИМЛЯНИ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Римляни 11 и 12 ПОВЕЧЕ „БЪДИ“, ОТКОЛКОТО „ПРАВИ“ Ако разбираме, че сме били съединени с Бога чрез нашата вяра и че единствено поради благодатта имаме способност да стоим в Господа, у нас не остава място за гордост. Но, имайки предвид Божията милост към нас, ние също така трябва да разберем, че сме…

10.02.2021 Off

10 Февруари / Матей

By Evangelsko.info

прочит за деня: Матей 14-16 Господи, избави ме! Спомняте ли си чий беше този възглас? На Петър, който потъваше в бушуващото езеро. В тази история Петър преживя нещо невиждано дотогава. За един кратък момент той се движеше отвъд физическите закони. Движеше се в свръхестественото, докато погледът му беше насочен към Исус. В мига, в който…

09.02.2021 Off

9 февруари / ИСАЯ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Исая 29-33 ЗА ЯЗДЕНЕТО НА БЪРЗИ КОНЕ Сънувах сън: На овално блюдо в средата на голяма маса беше сервирана огромна риба, непокътната. По масата имаше десетина чинии с остатъци и рибешки кости. Нямаше никого. Столовете бяха разбутани един надясно, един наляво – сякаш всички бяха яли набързо и по даден знак бяха…

08.02.2021 Off

8 Февруари / ЙОВ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Йов 11-12 глава КАТО ОСТРИ НОЖОВЕ Предистория от 10 глава Преди да започна своите размисли върху 11 и 12 глава ми се иска да се върна малко назад и да насоча погледа ви за кратко върху глава 10-та. Завърших предишните си рамисли с извода, че Йов е повален от отровата на съмнението…

07.02.2021 Off

7 Февруари / ПСАЛМИ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 15-17 глава СПИСЪК С ДОБРОДЕТЕЛИ Много съм благодарна за новите библейски приложения (apps), с които имаме възможност да изучаваме Библията! Обикновено чета Божието слово от изданието на Библейска Лига, но често сравнявам текстовете с още седем издания на български и пет на английски – какво съкровище имаме на разположение, скрито в…

06.02.2021 Off

6 Февруари / СЪДИИ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Съдии 1-6 глава В ТЪРСЕНЕ НА СПОКОЙСТВИЕ След смъртта на Исус Навиев, израилтяните започнали да затвърждават властта си над цялата територия, но не изгонили старите жители от там и това си имало последици.  „Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за…

05.02.2021 Off

5 Февруари/ БИТИЕ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Битие 20 – 23 глава БЕЛИТЕ ЛЪЖИ СЪЗДАВАТ ЧЕРНИ ПРОБЛЕМИ! „И понеже Авраам казваше за жена си Сара: Сестра ми е, то герарският цар Авимелех прати, та взе Сара. Но Бог…” Битие 20:2 Изглежда, че се отказваме по-лесно от „черните”, отколкото от „белите” лъжи. Не знам кой ги е кръстил така, но…

04.02.2021 Off

4 Февруари / Римляни

By Evangelsko.info

прочит за деня: Римляни 9-10 глава В ХРИСТОС Е СПАСЕНИЕТО! Повечето от нас разбираме скръбта на апостол Павел за неговите сънародници, защото всички имаме роднини и близки, които също не познават Христос като Свой Спасител. На юдеите бе даден закона, за да ги доведе до Христос, който изпълнява целта на закона. Но те се спънаха…

03.02.2021 Off

3 Февруари / МАТЕЙ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Матей 11-13 глава ПОКАЯНИЕТО „Тогава започна да укорява градовете, където се извършиха повечето от Неговите велики дела, загдето не се покаяха “ (Матей 11:20) Исус укори тези градове, защото въпреки че се докоснаха до присъствието Му, въпреки всички чудеса, които Той извърши сред тях, те продължиха да упорстват в сърцата си и…