05.06.2021 Off

5 Юни / 3 Царе

By Evangelsko.info

прочит за деня: 3 Царе 5-9 ПОСТРОЯВАНЕ НА ХРАМА Соломон построи храма на Бог, помоли се и благослови народа си. Много са силни неговите думи: „Благословен да бъде Господ, Който успокои людете Си Израил според всичко що е обещал. Не пропадна ни едно от всичките добри обещания, които даде чрез слугата Си Моисей.“ (3 Царе…

04.06.2021 Off

4 Юни / ИЗХОД

By Evangelsko.info

прочит за деня: Изход 37-40 глава СКИНИЯТА И ЧОВЕКЪТ… по „Духовния човек“ на Уочман Ни „Така се свърши всичката работа по скинията, тоест по шатъра за срещане; и израиляните направиха всичко, както Господ заповяда на Мойсей; така направиха.“ (Изход 39:32)„Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господнята слава изпълни скинията. Мойсей не можа да влезе…