22.01.2021 Off

22 януари / Битие

By Evangelsko.info

прочит за деня: БИТИЕ 12-15 НЕПОПУЛЯРНИ ИЗБОРИ „Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля, раздор между мене и тебе, и между моите говедари и твоите говедари; защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя? Моля, нека се разделим. Ако ти идеш наляво, аз ще ида надясно; ако ти идеш надясно, аз…

21.01.2021 Off

21 Януари / Римляни

By Evangelsko.info

прочит за деня: Римляни 5-6 глава НАД КАКВО „ЦАРУВАМЕ“ КАТО ХРИСТИЯНИ? Вярата ни в Христовата жертва за нас е не само вратата, през която преминаваме от смърт в живот и от осъждение към оправдание – чрез нея ние също придобиваме достъп до Божията благодат, която ни прави способни да живеем победоносно на тази земя. Но…

20.01.2021 Off

20 Януари / Матей

By Evangelsko.info

Прочит за деня: Матей 5-7 БЛАЖЕНИ СКЪРБЯЩИТЕ Какво повече би искал един скърбящ човек, освен да бъде утешен? Може би да позволи да бъде утешен? На тези мисли ме наведе една случка с моята четиригодишна дъщеря. Беше вечер, когато се прибрахме. Някъде между колата и входа на блока, дъщеря ми изпуснала една съвсем мъничка играчка….

19.01.2021 Off

19 януари / ИСАЯ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Исая 12-17 глава КАТО ФАРОВЕ В МРАКА „О, шум от много народи!” О, шум от много заблудени църкви! О, шум от много заблудени Мои синове и дъщери! Да сте виждали бурно море? Да сте чували рева му? „Които бучат като… бурно море” и „реват като прииждащ порой!” Забушувало е морето на света,…

18.01.2021 Off

18 януари / Йов

By Evangelsko.info

прочит за деня: Йов 5-6 глава СМИЛЕТЕ СЕ, МОЛЯ! Категоричен в убеждението си, че Господ не наказва напразно, Елифаз е убеден, че за състоянието на Йов има причина и той я търси така, както златотърсач търси злато с детектор за метали… Още от първото изречение обвинението на Елифаз изпъква съвсем ясно. Елифаз е убеден, че…

17.01.2021 Off

17 ЯНУАРИ / ПСАЛМИ

By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 6-8 глава ПРОСТО ЧОВЕК Давид е бил цар – велик, мъдър и успял цар на Божия народ. Малко са другите царе, за които научаваме толкова много от Писанията. Животът му е бил истински „учебник” по искреност и смирение в отношенията с Бога, по смелост и постоянство в пълното доверие към Него….

16.01.2021 Off

16 януари / Исус Навиев

By Evangelsko.info

прочит за деня: Исус Навиев 11-15 глава ТЕРИТОРИИ Днес четем пет глави, в които имената на географските обекти са толкова много, че се изкушаваме да ги прескачаме. Питаме се какво значение има за нас, като съвременни хора, името на долината, през която е минавала границата на наследството на дадено племе?! И защо Бог е описал…

15.01.2021 Off

15 Януари / Битие

By Evangelsko.info

прочит за деня: Битие 8-11 глава ВАВИЛОНИЯ „И каза Господ: Ето, един народ са и всички говорят един език; и щом са започнали да правят това, не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, което биха намислили да направят. Елате, да слезем и да разбъркаме езика им, за да не…

14.01.2021 Off

14 Януари / Римляни

By Evangelsko.info

прочит за деня: Римляни 3-4 глава АВРААМОВАТА ВЯРА, КОЯТО ПРЕДШЕСТВА ЗАКОНА Има две вярвания относно позицията на евреите спрямо Бог, които днес мнозина християни приемат. Едното е, че евреите са специални сами по себе си и понеже са „Божият народ“, отделени от другите народи чрез белега на обрязването, те ще бъдат спасени, независимо дали приемат…