Убит евангелист в Колумбия

Убит евангелист в Колумбия

15.06.2021 0 By Evangelsko.info

## Бунтовници убиват вдовица на убит евангелист в Колумбия

***Източник: **World Watch Monitor*

*Откровение 12:11,17*

*А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство; защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт. Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството за Исус.*

Преди 4 месеца, партизани от *Армията за национално освобождение *са поискали Алисия Кастила да напусне дома си в Араука, Североизточна Колумбия. Вечерта на 7 януари, по време на посещение на техен близък пастор, терористи нахлуват в дома й и я застрелват пред трите й деца и баща й. Тя умира веднага. Две години по-рано партизаните убиват съпруга на Алисия, който е бил евангелист.

Да се молим за християните в Колумбия, които ежедневно са изправени пред заплахите на бунтовнически групи, които се противопоставят на разпространяването на вестта за вечния живот, който Господ Исус Христос дарява на своите последователи.