Tag: Църква

14.04.2021 0

ШОФАР АПРИЛ

By Evangelsko.info

„Всички вие жители на света, и виеобитатели на земята, гледайте,когатосе издигне знаме на планините, ислушайте, когато засвири тръбата“                                                          (Исаия 18:3)

Периодично издание на Християни Приятели на …

12.04.2021 0

Шофар март

By Evangelsko.info

„Всички вие жители на света, и виеобитатели на земята, гледайте,когатосе издигне знаме на планините, ислушайте, когато засвири тръбата“                                                          (Исаия 18:3)

Периодично издание на Християни Приятели на …

11.04.2021 0

Благодатта променя всичко

By Evangelsko.info

Благодатта променя всичко Благодат. Една от най-прекрасните думи в Библията. По благодат сме спасени, по благодат жвеем християнския си живот,…