ВЕЛИКИТЕ ПРОШКИ

0

 Йоан
3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да
не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

Римляни
5:1 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;“

Ø
Велик…

ВЕЛИКИТЕ ПРОШКИ

ВЕЛИКИТЕ ПРОШКИ

 

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“

Римляни 5:1 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;“

Ø Великите прошки, по примера на Словото Божие (Библията)

І. НОВИЯТ ЗАВЕТ – ЗАВЕТЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ПРОШКИ


1.    Прошки - помежду Бога и човека

Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“


2.    Прошка - помежду небето и земята

Римляни 5:1 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;“


3.    Прошка – помежду хората по лицето на земята

Матей 5:23-26 –„И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си. Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.“

Ø Великите прошки – не по предания, а според Словото Божие (Библията)

ІІ. ВЕЛИКИТЕ ПРОШКИ,
ПО ПРИМЕРА НА БЛУДНИЯ СИН

Лука 15:18-19 –„Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.“

1.    Той каза
Лука 15:12 –„И по-младият от тях рече на баща си: Тате, дай ми дела, който ми се пада от имота…“


2.    Той отиде
Лука 15:13а –„И не след много дни по-младият син си събра всичко и отиде в далечна страна…“


3.    Той разпиля (прахоса) всичко

Лука 15:13б –„… и там разпиля имота си с разпуснатия си живот.“


4.    След големия град, той отиде в големия свинарник

Лука 15:15 –„И отиде да се пристави на един от гражданите на оная страна, който го прати на полетата си да пасе свини.“


5.    Завръщането на блудния син

А. Събуждането от дяволския сън на блудния син

Лука 15:17а –„А като дойде на себе си рече…“

Б. Готовността на блудния син

Лука 15:18 –„Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си.“

ü Той каза: Ще стана

ü Той каза: Ще отида при баща си

ü Той каза: Ще кажа – тате, сгреших

ü  Той каза: Ще кажа – тате, не съм достоен

ü Той каза: Ще го помоля да ме направи, като един от неговите наемници

В. Решителността на блудния син за покаяние

ü Той каза и го направи

Лука 15:20 –„И стана и дойде при баща си…“

След този пример, Бог ни пита: Къде е днес разкайващият се блуден син?
Да сме чули някой да прави същата изповед?

ІІІ. ВЕЛИКАТА ПРОШКА,
ПО ПРИМЕРА НА БЕЗИМЕНАТА ЖЕНА

Йоан 8:3-11


1.    Законът против прелюбодейството

   Левити 20:10 –„Ако прелюбодействува някой с чужда жена, тоест, ако прелюбодействува някой с жената на ближния си, непременно да се умъртвят и прелюбодеецът и прелюбодейката.“

2.    Характерът на прелюбодейството

А. Има светско, плътско прелюбодейство

Йоан 8:13 –„И книжниците и фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в прелюбодейство…“

Б. Според Словото Божие има и духовно прелюбодейство

Еремия 13:27 –„Видях твоите мерзости по хълмовете и по полетата, Прелюбодействата ти и цвиленията ти, Безсрамното ти блудство. Горко ти, Ерусалиме! До кога още няма да се очистиш?“


3.    Уловената в прелюбодеяние жена
Йоан 8:3-5 –„И книжниците и фарисеите доведоха [при Него] една жена уловена в прелюбодейство и, като я поставиха насред, казаха Му:Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейство. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни; Ти, прочее, що казваш за нея?“

4.    Доведената при Христа жена

5.    Божието правосъдие

     А. Божието правосъдие - против обвинителите

ü Търсеният от Бога човек, без камъни в джобовете

ü „Джобовете“ днес са нашите сърца, нашите души, нашите умове и пр.

Б. Божието правосъдие - против грешницата

Йоан 8:9-10 –„А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред. И когато се изправи, Исус й рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?“

В. Божието правосъдие – тогава и днес

Йоан 8:11 -„И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.“

ІV. ВЕЛИКИТЕ ПРОШКИ,
ПО ПРИМЕРА НА ЗАКХЕЙ БИРНИКА

Лука 19:1-3, 8-10 –„И, ето, един човек, на име Закхей, който беше началник на бирниците, и богат, искаше да види Исуса Кой е… А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.“

1.    Любопитството на Закхей
Лука 19:3-4 -„Искаше да види Исуса Кой е, но не можеше поради народа, защото беше малък на ръст. И завтече се напред и се покачи на една черница за да Го види; понеже през оня път щеше да мине.“

2.    Послушанието на Закхей

Лука 19:5 –„Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти.“

3.    Изповедта на Закхей

Лука 19:8 –„А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно.“

4.    Спасението на Закхей и на неговия дом

Лука 19:9 –„И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.“

V. БОЖИЯТ СЪВЕТ, ПРЕДИ ВЕЛИКАТА ПРОШКА

Матей 5:23-26 –И тъй, като принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава дойди и принеси дара си.“


1.    Качеството на търсеното прощение

За него Бог казва:

ü Остави

ü Иди

ü Помири се и тогава дойди

Търсеното примирение с човека, пред когото сме съгрешили.

2.    Последиците от непростения дълг
Матей 5:25-26 –„Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.“

последния кодрант.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.