ДОБРИЯТ ВОИН

0

2
Тимотей 2:1-4 –„Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване
обещания живот, който е в Христа Исуса до Тимотея, възлюбеното ми чадо:
Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия
Господ. Благодаря Богу, К…

ДОБРИЯТ ВОИН

ДОБРИЯТ ВОИН


2 Тимотей 2:1-4 –„Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса до Тимотея, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ. Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си, и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.“

В унисон с темата на проповедта, ние пеем стара евангелска песен,
която ни напомня още в самото начало за четири много важни неща:

1.    „Борба непрестанна е тоз наш живот

2.    Против Сатана и плътта и греха

3.    Но ние сме войници

4.    Ще ги победим…“

ü На първо място песента ни напомня за – непрестанната борба

ü На второ място – за характера на нашата духовна борба

ü На трето място ни напомня – кои сме ние

ü На четвърто място ни насърчава за изхода от духовната война -

„Ще ги победим“!

І. ДУХОВНИЯТ ВРАГ НА БОЖИЯ ВОИН,
ИЛИ ХАРАКТЕРЪТ НА
ДУХОВНАТА ВОЙНА


1.    На първо място – враг на човека е Сатана

ü Това най-добре виждаме чрез книгата Йов

Йов 1:8-11 –„После Господ рече на Сатана: Обърнал ли си внимание на слугата Ми Иов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? А Сатана в отговор на Господа рече: Дали без причина се бои Иов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко що има? Благословил си делата на ръцете му, и имота му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко що има, и той ще Те похули в лице.“

2.    На второ място – враг на човека е неговата плът

Римляни 7:23-24 –„но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?“

3.    На трето място – нашата борба е срещу греха

1 Коринтяни 15:56 –„Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;“
Римляни 7:17 –„Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене.“
1 Йоан 1:8 –„Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас.“

ІІ. СПАСЕНИЕТО НА ДОБРИЯ ВОИН

1 Йоан 1:8-10 –„Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.“

1.    Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас

2.    Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда

3.    Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец, и Неговото слово не е в нас.“

ІІІ. ПРИЗВАНИЕТО НА ДОБРИЯ ВОИН

Филипяни 1:29 –„защото, относно Христа, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него;“

ІV. ОРЪЖИЕТО В ДУХОВНАТА БОРБА НА ДОБРИЯ ВОИН

Ефесяни 6:10-18 –„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия; вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово; молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,“

V. БОЖИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДОБРИЯ ВОИН

2 Тимотей 2:1-4 –„Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.  Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов. Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.“

1.    Предай нататък! – по примера на щафетното надбягване

2.    Съучаствай в страданията!

Характерът на многоразличните страдания
А. Те могат да бъдат физически
Б. Те могат да бъдат душевни
В. Те могат да бъдат икономически
Г. Те могат да бъдат финансови
Д. Те могат да бъдат морални и пр.


3.    Не се вплитай!

2 Тимотей 2:4-8 –„Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно. Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете. Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко. Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;“

А. Примерът с добрия спортист
Б. Не се вплитай - примерът с добрия войник
В. Не се вплитай – примерът с добрия земеделец


4.    Помни!

ü Помни! - Не предлагай Хляба на живота, ако първо ти самият не си го ял

ü Помни! - Не предлагай Живата вода на жадния , ако ти самият не си я пил

ü Помни! – Не предлагай Светлината на живота, ако твоето сърце не е осветено  от нея

ü Помни! Не предлагай лекарствата от Божията Аптека, ако самият ти не си опитал лечебната им сила!

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.