БОГОСЛОВСКИ

БОГОСЛОВСКИ РЕЧНИК

К КАБАЛА – (окулт.) Предание, тайно уче­ние, основано върху езотеричните ин­терпретации на еврейските писания. Мистично тълкуване на букви, цифри –...