Неемия, глава 5

Неемия, глава 5

14.10.2021 0 By Evangelsko.info

„По това време мъжете и жените им вдигнаха голям вик против братята им, юдеите. Едни казваха: Ние, синовете ни и дъщерите ни сме много; затова нека ни се даде жито, та да ядем и да живеем. Други казваха: Ние заложихме нивите си, лозята си и къщите си, за да вземем жито по време на глада.“ Неемия 5:1-3

Ситуацията в пета глава на „Неемия“ много напомня на тази в шеста глава на „Деяния на Апостолите“. В „Неемия“ евреите възстановители на ерусалимската стена се оплаквали, че са обеднели, задлъжнели и останали без храна заради високите лихви, които трябвало плащат по заемите взети от по-богатите им братя евреи, а в „Деяния на Апостолите“ е възникнал „ропот от гръцките юдеи против еврейските, задето във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани“ (Д.А. 6:1)

И в двата случая е имало несправедливост между хора обединени от една вяра, една цел и еднакви ценности. В нечестното отношение, печелбарството и лихварството, което е било общо прието и практика в отношенията между езичниците, онези, които били поклонници на живия Бог, са виждали несправедливост и зло.

И така трябва да бъде!
Хищническите взаимоотношения в света не трябва да се пренасят между Божия народ и в църквата! Лихварството и печелбарството под каквато и да е форма е недопустимо между вярващите. Не е възможно да проповядваме за благодат, а да се обогатяваме от безизходицата на братята и сестрите ни по вяра. Всъщност това е недопустимо отношение и към онези, които не са християни, иначе как бихме им благовестили, та и те да приемат Христос, и да се спасят. Апостол Павел съветва в посланието към Римляните така: „който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.“ Рим.12:8

Тук изниква и още един казус…
Това, че сме братя и сестри в Господа, не ни дава право да не връщаме заемите си или да се възползваме от добронамереното отношение на другите и да ги ощетяваме, притесняваме и експлоатираме. Не може да ядеш на чужда сметка, па макар и тя да е братска! Не може да взимаш без да връщаш! Не може получаваш помощ, без ти да помагаш! Не може безогледно да използваш и да се възползваш добронамерените братята и сестри в Господа, и да смяташ, че това е нормално! Не може да се настаниш в чужд дом и да се възползваш от добродетелната вяра на домакините!

Онези, които вършат това, не са последователи на Христос!

Те са „вълци в овчи кожи“, които експлоатират лековерните, а вие не сте такива!
За това нито грубо и безогледно се възползвайте от добродетелното отношение на вярващите, нито допускайте някой да експлоатира вашата добронамереност и вяра, а изобличавайте такива хора публично за да не ощетяват добродушните.