КАРЛ БАРТ: ПРОРОКЪТ НА ЦЪРКВАТА

0
КАРЛ БАРТ: ПРОРОКЪТ НА ЦЪРКВАТА

КАРЛ БАРТ: ПРОРОКЪТ НА ЦЪРКВАТА

Швейцарският теолог Карл Барт е наречен най-забележителният и последователно протестантски теолог на модерността. Папа Пий XII. (1876-1958) нарича Барт най-важния богослов от времето на Тома Аквински. Какъвто и да е апетитът ви, Карл Барт е оказал дълбоко влияние върху съвременните християнски църковни лидери и учени от много различни традиции.

Чиракуване и криза на вярата

Барт е роден на 10 май 1886 г. в разгара на влиянието на либералната теология в Европа. Той беше ученик и ученик на Вилхелм Херман (1846–1922), водещ представител на т. Нар. Антропологична теология, която се основава на личния опит на Бог. Барт пише за него: Херман беше учител по теология, когато бях студент. [1] В тези ранни години Барт също следва ученията на германския теолог Фридрих Шлайермахер (1768–1834), бащата на съвременната теология. Бях склонен да му дам [сляпо] кредит за fide implicita, пише той. [2]

1911-1921 Барт работи като пастор на реформираната общност на Safenwil в Швейцария. Манифест, в който германските интелектуалци 93 се изказаха за целите на войната на кайзера Вилхелм ІІ, разтърси сградата на либералната си вяра през август в основите. Професорите на либералната теология на Барт също бяха сред поддръжниците. С това дойде цял свят на екзегеза, етика, догматика и проповядване, които дотогава бях смятал за фундаментално достоен … до точката на провал, каза той.

Барт вярвал, че учителите му са предали християнската вяра. Превръщайки евангелието в изявление, религия, над самопознанието на християнина, човек е загубил поглед от Бога, който в своя суверенитет се сблъсква с човека, изисква от него сметка и действа като негов господар.

Едуард Търнисен (1888–1974), пастор на съседно село и близък приятел на Барт от студентските си години, преживява подобна криза на вярата. Един ден Търнисен прошепна на Барт: Това, от което се нуждаем за проповядване, преподаване и пастирска грижа, е „напълно различна“ теологична основа. [3]

Заедно те се борят за нова основа за християнската теология. Необходимо е да се използва отново богословската АВС още веднъж и по-съзерцателно от преди, като се четат и тълкуват писанията на Стария завет и Новия Завет. И ето, те започнаха да говорят с нас … [4] Необходимо беше връщане към произхода на Евангелието. Трябваше отново да започнем с нова вътрешна ориентация и отново да признаем Бог като Бог.

Римляни и църковни догматици

1919 пусна основния коментар на Barth Писмото до римляните и получи 1922 пълно пренаписване за преиздаване. Ревизираното му послание към римляните очертава смела нова теологична система, в която Бог просто означаваше в своята независимост на човека и да гледа. [5]

В писмото на Павел и в други библейски писания Барт намери нов свят. Светът, в който вече не са били правилните мисли за човека за Бога, но правилните мисли на Бога над хората станаха видими. [6] Барт обяви Бога за коренно различен, отвъд нашето разбиране, който остава склонен към нас, който е чужд на нашите сетива и разпознаваме само в Христос. Божията справедливо разбрана божественост включва: неговата човечност. [7] Теологията трябва да бъде учение за Бога и човека. [8]

1921 става Barth професор по реформирана теология в Гьотинген, където преподава до 1925. Неговата основна област е догматика, която той счита за отражение на Божието Слово като откровение, гл. Писанието и християнската проповед … определиха истинската християнска проповед. [9]

1925 е назначен за професор по догматика и екзегеза в Новия завет в Мюнстер и пет години по-късно в катедрата по систематично богословие в Бон, който е заемал до 1935.

1932 публикува първата част от църковната догматика. Новата работа нараства от година на година от лекциите.

Догматиката има четири части: Учението на Божието Слово (KD I), Учението на Бога (KD II), Учението за сътворението (KD III) и Учението за помирението (KD IV). Всяка част се състои от няколко тома. Първоначално Барт проектира работата да се състои от пет части. Той не можа да завърши частта за помирението, а частта за спасението остана ненаписана след смъртта му.

Томас Ф. Торранс нарича догматиката на Барт най-оригиналния и забележителен принос към систематичната теология на модерността. KD II, част 1 и 2, особено учението за Божието същество в действителност и Божието действие в неговото същество, той счита кулминацията на догматиката на Барт. В очите на Торънс КД IV е най-мощната работа, написана някога за Единението и помирението.

Христос: Избран и избран

Барт подложи цялата християнска доктрина на радикална критика и реинтерпретация в светлината на Въплъщението. Той написа: „Новата ми задача беше да преосмисля и изрече всичко, което беше казано преди, тоест сега като теология за Божията благодат в Исус Христос. [10] Барт се стремеше да открие християнската проповед, като дейност, която провъзгласява силното Божие действие, а не действията и думите на хората.

Христос е в центъра на догматиката от началото до края. Карл Барт е бил християнски богослов, който се е интересувал преди всичко от уникалността и централността на Христос и неговото Евангелие (Торанс). Барт: Ако си липсваш тук, значи си липсвал като цяло. [11] Този подход и тази вкореняване в Христос го спасиха от попадане в капана на естествената теология, която приписва на човека законна власт над посланието и формата на църквата.

Барт настоява, че Христос е откровение и помирение, чрез което Бог говори на човека; в думите на Торънс, мястото, където познаваме Отца. Бог е познат само чрез Бога, казваше Барт. Изявление за Бог е истина, ако е в хармония с Христос; между Бога и човека е лицето на Исус Христос, дори Бог и дори човек, който посредничи между тях. В Христос Бог се разкрива пред човека; в него виждаш и познава Бога.

В доктрината си за предопределение Барт изхожда от избора на Христос в двоен смисъл: Христос е избран и избира едновременно. Исус е не само Бог, който избира, но и избраният човек. Ето защо [13] изборите са свързани единствено с Христос, чийто избор ние, избрани от него, споделяме. В светлината на избора на човек, според Барт, всички избори могат да бъдат описани само като свободна благодат.

Преди и след Втората световна война

Годините на Барт в Бон съвпадат с възхода и завземането на властта от Адолф Хитлер. Националсоциалистическото църковно движение, германските християни, се стремеше да узакони лидера като бог-изпратен спасител.

През април 1933 г. е основана Германската евангелска църква с цел да въведе германския етос за расата, кръвта и почвата, хората и държавата (Барт) като втора основа и източник на откровение за църквата. Изповядващата църква се появи като контрадвижение, отхвърляйки тази националистическа и ориентирана към хората идеология. Барт беше една от водещите им фигури.

През май 1934 публикува известната Борменска богословска декларация, която е най-вече от Барт и отразява неговата Христова теология. В шест статии Декларацията призовава Църквата да се съсредоточи изключително върху Христовото откровение, а не върху човешките сили и правомощия. Извън Божието слово, няма друг източник за прокламирането на църквата.

През ноември 1934 Барт загуби лиценза за обучение в Бон, след като отказа да подпише безусловна клетва за вярност към Адолф Хитлер. Формално уволнен от 1935 през юни, той веднага получи обаждане до Швейцария като професор по теология в Базел, позиция, която заема до пенсионирането си 1962.

1946, след войната, Barth бе поканен обратно в Бон, където той публикува през следващата година като догматика в серията лекции за разрушаване. Изработена според апостолското кредо, книгата се занимава с теми, които Барт е развил в обширната си църковна догматика.

1962 посети Barth USA и изнесе лекции в Princeton Theological Seminary и в Университета в Чикаго. Когато е помолен да даде кратка формула на теологичния смисъл на милионите думи на църковната догматика, той трябваше да помисли за момент и след това да каже:
Исус ме обича, това е сигурно. Защото прави скрипта разпознаваем. Дали цитата е автентична или не: Барт често отговаря на въпроси. Той изразява неговото основно убеждение, че в сърцето на Евангелието е просто послание, което сочи към Христос като наш Спасител, който ни обича с перфектна божествена любов.

Барт разбираше своята революционна догматика не като последна дума в теологията, а като откриване на нов общ дебат. [14] Скромно, той не признава непременно своята работа на вечна стойност: някъде на небесна замазка, в някакъв момент от време, той също ще може да депозира църковната догматична … в отпадъчна хартия. [15] В последните си лекции той заключава, че неговите богословски прозрения ще доведат до преосмисляне в бъдеще, тъй като от Църквата се изисква да започне отново на нула всеки ден, дори на всеки час.

На 12. През декември 1968 г. Карл Барт умира в Базел на 82-годишна възраст.

от Пол Крол

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.