И ЩЕ ГО НАРЕЧЕ ЕМАНУИЛ

0

Матей 1:22-23 -„А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: „Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил“ (което значи, Бог с нас).“Исая 7:14 -„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще…

И ЩЕ ГО НАРЕЧЕ ЕМАНУИЛ

И ЩЕ ГО НАРЕЧЕ ЕМАНУИЛ

Матей 1:22-23 –„А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва: „Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил“ (което значи, Бог с нас).“
Исая 7:14 –„Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил (Т.е.
*Бог с нас).“
Чрез тази проповед ние ще разгледаме Бог Христос Исус, Божият Единороден Син, чрез значението на името Емануил, което Му бе дадено от Бога.

І. Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил, което значи: БОГ, ТВОРЕЦЪТ НА ВСИЧКО ВИДИМО И НЕВИДИМО
Йоан 1:1-4 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“
Колосяни 1:16 –„понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено;“

ІІ. Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил, което значи: ГОСПОД, СПАСИТЕЛЯТ НА СВЕТА
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“

ІІІ. Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил, което значи: БОГ, КАТО ЛЕКАР СРЕД НАС

Исая 53:5б -„…И с Неговите рани ние се изцелихме.“
Йоан 3:14 –„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,“
Йоан 19:17-18, 34 –„И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота, гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исус посред… Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.“
Числа 21:8 -„И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,“

І
V. Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил, което значи: БОГ ХРИСТОС ИСУС, ДОБРИЯТ ПАСТИР
Йоан 10:9-11„Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.“

„А Той (Исус) в отговор каза: Писано е: Не само с хляб ще живее човек,
но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“
(Матей 4:4)
1.    
Аз съм Хлябът на живота.(Йоан 6:48)
2.    
Аз съм Живата вода (Йоан 4:10…)
3.    
Аз съм Живата светлина (Йоан 1:9)
4.    
Аз съм пътят, и истината, и животът
Йоан 14:6 –„Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“

V
. Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил, което значи: ГОСПОД ИДЕ
Йоан 14:3 –„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.“
Матей 25:6 –„А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!“
1 Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.