Християните в Ирак

Християните в Ирак

18.10.2016 9 By Evangelsko.info

Повече от 200 семейства са напуснали град Мосул, Ирак, след като членове на тъй наречената „Ислямска Държава” са поискали останалите в Мосул християни да се обърнат към исляма, да платят данък или да бъдат екзекутирани. Изселващите се християни са оставили в домовете си повечето от техните вещи, и на много, които са били спирани на пропускателните пунктове са им отнемани пари, превозни средства, скъпоценности, телефони, лични документи, и дори храната и лекарствата им. Някой християни, като възрастните и болните, не са могли да напуснат Мосул. Въпреки, че съседи мюсюлмани са защитили някой от останалите в града християни, други са били принуждавани да се обърнат към исляма, чрез рецитиране на ислямската молитва на вярност към закона на шериата.

Да се молим Бог на мира да освети напълно християните в Ирак за да се запазят непокътнати духа, душата и тялото им без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. (1 Солунци 5:23)