Готов ли си за срещата?

/проповед/

 Един християнин бил доста
ревностен за Бога, но бил твърде есцентричен, което се дължало на умствена
изостаналост. Затова често скандализирал хората. Докато работел като бръснар,
веднъж насапунисал един клиент, за да го обръсне. Взел…

Готов ли си за срещата?

Готов ли си за срещата?

/проповед/  Един християнин бил доста ревностен за Бога, но бил твърде есцентричен, което се дължало на умствена изостаналост. Затова често скандализирал хората. Докато работел като бръснар, веднъж насапунисал един клиент, за да го обръсне. Взел бръснача, насочил го към него и попитал, „Готов ли си да срещнеш Бога?“ Изплашеният човек побягнал с пяната на лицето си. Мислиш ли за срещата с