РЕЦЕПТИ

Откровение 21:6-7 –„И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.“Матей 24:35 –„Небето и земята ще пр…

РЕЦЕПТИ

РЕЦЕПТИ


Откровение 21:6-7 –„И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща; Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.“
Матей 24:35„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“
Библията – Книгата на Божиите Рецепти
( Божият Рецептурник )
За да разберем необходимостта от Библейски рецепти, трябва да разгледаме значението на различни видове рецепти.
І. ХАРАКТЕРЪТ НА МНОГОРАЗЛИЧНИТЕ РЕЦЕПТИ И ТЯХНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
1.     Готварски рецепти и тяхното предназначение
В едно и също ястие може да бъдат сложени едни и същи продукти, но ако не се спазва рецептата (кое, кога и как да се сложи), ястието ще стане различно.
2.     Рецептите при производството на хляба
Производството на различния хляб става по различна рецепта.
·        Хляб за здрави
·        Хляб за болни
·        Хляб за деца
·        Хляб за възрастни и пр.
За различните видове хляб има различни рецепти, които трябва стриктно да бъдат спазвани.
3.     Строителство по рецепта
В строителството, освен проекти и различни правилници, също се използват рецепти.
Например - рецептата за бетона уточнява съотношението между
съставните му части:
·        Пясък
·        Чакъл
·        Цимент
·        Вода
По рецепта се приготвят и различните видове мазилки, и пр...
4.     Предназначението на лекарската рецепта
Така, както за физическото си здраве човек се нуждае от точна рецепта, така и за духовното здраве е нужна Библейска рецепта.
ІІ. БИБЛЕЙСКАТА РЕЦЕПТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
1.     Апостолската рецепта
Д.А.1:21-26 –„И тъй, от човеците, които дружеха с нас през всичкото време, когато Господ Исус влизаше и излизаше между нас, като почна от времето, когато Иоан кръщаваше и следва до деня, когато се възнесе от нас, един от тях трябва да стане свидетел с нас на възкресението Му. И така, поставиха на сред двама, Иосифа, наречен Варсава, чието презиме бе Юст, и Матия. да вземе мястото в това служение и апостолство, от което отстъпи Юда, за да отиде на своето място. И хвърлиха жребие за тях, и жребието падна на Матия; и той се причисли към единадесетте апостоли.“
2.     Рецептата на апостолската Църква
Чувал съм, че някъде имало Църкви, наричани Апостолски.
Ако се съди по името, би следвало да се очаква, такава Църква да бъде изграждана по рецептата на апостолите от Ранната Църква
Д.А.6:1-3 –„А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот, и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите. А Петър рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?“
3.     Рецептата за строителството на Църквата Христова
Матей 16:18–„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“
А. Архитектът на Църквата Христова
Б. Строителят на Църквата Христова
В. Основата на Църквата Христова
Г. Материалът за изграждането на Църквата Христова
1 Петрово 2:5 –„и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа.“
4.     Духовната рецепта за Божиите епископи (пастири)
1 Тимотей 3:1-7 –„Вярно е това слово: Ако се ревне някому епископство, добро дело желае. Прочее, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, честолюбив, способен да поучава, не навикнал на пияни разправии, не побойник, а кротък, не крамолник, не сребролюбец; който управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание с пълна сериозност; (защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква?) да не е нов във вярата, за да се не възгордее и падне под същото осъждане с дявола. При това, той трябва да се ползува с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола.“
5.     Духовната рецепта за избора на Божиите дякони
1 Тимотей 3:8-11 –„Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, не двуезични, да не обичат много вино, да не бъдат лакоми за гнусна печалба, да държат с чиста съвест тайната на вярата. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни. Тъй и жените им трябва да бъдат сериозни, не клеветници, самообладани, верни във всичко.“

ІІІ. НЕПРОМЕНЯЕМИЯТ РЕЦЕПТУРНИК НА БОГА

Библията – Книгата на Божиите Рецепти!
Матей 24:35 –„Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.“
Думите на популярна евангелска песен:
„Вчера, днеска и във веки Исус същий е,
Всичко тук се променява - Той не се мени.“
·        Променя се хлябът
·        Променя се храната
·        Променя се водата
·        Променя се човекът
·        Променя се климатът и пр...

·        Само Бог не се мени и Неговото Слово е с Вечна стойност!
Откровение 22:19 –„И, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.“

Непроменяемите Библейски рецепти!
Левит 19:36-37 -„Верни везни, верни теглилки, вярна ефа и верен ин да имате. Аз съм Господ вашият Бог, Който ви изведох из Египетската земя. Да пазите всичките Ми повеления и всичките Ми съдби, и да ги извършвате. Аз съм Господ.“

Нека ние, родителите, както обучаваме децата си да ползват готварските рецепти, така да създаваме в тях навици - да четат и да прилагат непроменяемите Библейски рецепти!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.