Етикет: ли

14.07.2021 0

Приехте ли Божиите обещания?

By Evangelsko.info

„Всяко място, на което стъпи стъпалото на крака ви, Аз ви го давам, така, както говорих на Мойсей.“

Исус Навиев 1:3

 

Бог бил обещал на Израил да им даде ханаанската земя. Тя била тяхна по Божието обещание. Но те трябвал…

05.05.2021 Off

ИМЕТО МИ ТАМ ЛИ Е? – В КНИГАТА НА ЖИВОТА

By Evangelsko.info

Откровение 21:1-2а, 27 -„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светият град, новият Ерусалим… И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъже, а…