Числа, глави 28 и 29

Числа, глави 28 и 29

22.07.2021 0 By Evangelsko.info

Четиво с продължение
ГОДИШЕН БОГОСЛУЖЕБЕН КРЪГ

„Господ говори още на Мойсей, казвайки: Заповядай на израиляните: Внимавайте да Ми принасяте на определеното време Моите приноси…“ Числа 28:1,2

В двете глави от книга Числа, които разглеждаме сега, е записан годишния богослужебен годишен кръг на израилтяните. Цикъла от ежедневни, седмични, месечни и годишни приноси, богослужения и празници, е имал за цел да поддържа свежа връзката им с Бог, за да имат живо богопоклонение и истинско посвещение.

От нашата евангелско-протестантска камбанария, ние гледаме с пренебрежение и голяма доза песимизъм на обредното им служение, като пренебрегваме факта, че и ние, както излезлите от Египет роби, се нуждаем от пълна промяна на нашия празничен календар и на ежедневния ни, седмичен и месечен светски график, с духовен такъв. И ние имаме нужда, като и те са имали нужда от утвърждаване на чисто и неизменчиво от обстоятелствата праведно поведение, което да се превърне в утвърден навик, праведна традиция и богослужебно предание, което да се предава от поколение на поколение.

Учудващо, нали?

Учудващо е, ако след като сме повярвали в Христос, нашите навици не са се променили и ние все още ще се движим по празничния календар на света. Учудващо е ако богопоклонението ни е хаотично, а не систематично,
ако е епизодично, а не редовно.

ЕЖЕДНЕВНОТО БОГОСЛУЖЕНИЕ
е основата на близко взаимоотношение с Бог.
Бог заповядал на израилтяните да имат ежедневно сутрешно и вечерно богопоклонение:
приноса чрез огън, който ще принасяте на Господа: две едногодишни агнета на ден, без недостатък, за постоянно всеизгаряне. Едното агне да принасяш сутрин, а другото агне да принасяш вечер; а за хлебен принос – една десета от ефа чисто брашно, смесено с четвърт ин първоток дървено масло. Това е постоянно всеизгарянеЧисла 28:3-6

За всеки библейски ученик са известни символите на приносът от агнец без недостатък, хлебен принос и дървено масло. Нормално е за всеки посветен на Бог да започва и да завършва деня с богопоклонение.

Приносът от агнец, за нас без съмнение е Агнеца Божи – Исус Христос. Той е основата на вярата, поклонение и молитва за нас. Той е утринната ни и вечерна жертва защото само в името на Исус Христос имаме достъп до небето, до спасение и живот защото Христос казва:

„Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене.“ Йоан 14:6

Апостолите потвърждават: „чрез никой друг няма спасение; защото няма под небето друго име, дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим“ Д.А. 4:12

Хлебният принос принесен сутрин и вечер е „Словото“, Словото Божие, защото:
„Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата“ 2Тим. 3:16

Добре е сутрин да започваме деня и вечер да го приключваме със Словото, Което ни наставлява, поправя е вдъхновява.

Не на последно място е „маслото“, символ на Святия Дух.
Без Духът Божи, всяко наше усилие, дори и желанието за богопоклонение, възхвалата на Христос и четенето на Словото, не може да бъде резултатно. Святия Дух е Този, Който „пребъдва с вас и във вас ще бъде(Йоан 14:17). И Святия Дух „ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал“ (Йоан 14:26) и „Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от Себе Си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща“ (Йоан 15:13) .

А вие, какво мислите за това?

Продължение с
СЕДМИЧНО, МЕСЕЧНО И ГОДИШНО БОГОПОКЛОНЕНИЕ