22 януари / Битие

22 януари / Битие

22.01.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: БИТИЕ 12-15

НЕПОПУЛЯРНИ ИЗБОРИ

„Тогава Аврам каза на Лот: Да няма, моля, раздор между мене и тебе, и между моите говедари и твоите говедари; защото ние сме братя. Не е ли пред тебе цялата земя? Моля, нека се разделим. Ако ти идеш наляво, аз ще ида надясно; ако ти идеш надясно, аз ще ида наляво…. Затова Лот си избра цялата Йорданска долина и тръгна към изток, та се разделиха един от друг.” Бит. 13 : 8, 9, 11

Аврам е бил принуден да предизвика раздялата. Конфликтът между слугите в доскоро благодатното съжителство със семейство Лот е станал взривоопасен. Малко е оставало да се пролее братска кръв, затова и Аврам е взел непопулярното решение – по-добре раздяла, отколкото кръвна омраза!

Много често нашето ежедневие ни принуждава да взимаме непопулярни решения. Та коя майка е съгласна децата й да са далеч от семейното огнище? Или кой би подкрепил разделянето на съпрузи? А кой би одобрил разделянето на братя? И има ли пастор, който би се радвал на разделение в църквата?
Никой! Никой нормален, разбира се!

Въпреки всеобщото нежелание, взимането на непопулярни решения понякога се налага. По-добре болезнена раздяла, отколкото ежедневна кръвна омраза и насилие!

В библейския случай, Аврам е предложил на Лот възможност да осъществи мечтите на сърцето си. Явно Лот вече е имал свои кроежи, амбиции и желания, към които, съзнателно или не, се е стремял, а предоставената му възможност само ги е потвърдила.

Дано никога не ви се случва, но ако се очертава да живеете с някого в кръвна вражда, омраза или насилие, по-добре му дайте възможност за избор!

По-добре е раздяла, отколкото омраза!

Румен Иванов