Числа, глава 21Г

Числа, глава 21Г

06.08.2021 0 By Evangelsko.info

Четиво с продължение…

НАХАПАНИ ОТ ЗМИИ…

VII. ДОРИ КОГАТО СИТУАЦИЯТА Е ОТЧАЙВАЩА, С БОГ ТЯ НИКОГА НЕ Е БЕЗНАДЕЖДНА!

„Тогава людете дойдоха при Мойсей и казаха: Съгрешихме, че говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Мойсей се помоли за народа. И Господ рече на Мойсей: Направи си от мед отровна змия и я сложи на висока върлина; и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив.“ Числа 21:7,8

СЛАВА БОГА,
ИМА НАДЕЖДА ЗА ГРЕШНИКА,
КАКТО ИМА НАДЕЖДА И ЗА УХАПАНИЯ ОТ ЗМИЯ,

НО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ НЕЩО…

Ако сте били ухапани от смъртоносна змия, можете да направите само две неща. Да седнете и да чакате смъртта или да направите нещо по въпроса. Е, израилтяните са избрали да направят три стъпки, които всеки човек трябва да направи, ако иска да избяга от огнената присъда на ада.

Първа стъпка е ОСЪЗНАВАНЕ – „Затова Людете дойдоха при Моисей и казаха: „Съгрешихме “

„Тогава людете дойдоха при Мойсей и казаха: Съгрешихме, че говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да махне змиите от нас. И Мойсей се помоли за народа. “ Числа 21:7

Без значение какво друго може да направите, ако не изповядате от сърце пред Господа: „Съгреших…“ няма да може се избавите!

Във втора глава на Деяния на Апостолите, станалите свидетели на изливането на Святия Дух хора,„ужилени в сърцата си“ са попитали какво да направят и апостол Петър им заявява: Покайте се“, Д.А.2:37-39  

Втората задължителна стъпка е ИЗПОВЕД – израилтяните са изповядали: „Съгрешихме, че говорихме против Господа и против тебе ” Истинското покаяние винаги е последвано от пълно признаване на вината и изповед.

Третата стъпка е МОЛИТВА – Хората казват на Мойсей: „Помоли се на Господа да махне змиите от нас“  Последната стъпка е когато грешника осъзнае, че единствената му надежда за спасение е в Бог.

Вие, на коя стъпка сте?

Следва продължение…