Библейски принципи за благословен живот (част 1)

niki__michelle_120[1]Бог желае да бъдем благословени
Пастор Николай и Мишел Стефанов

Миналата седмица празнувахме Възкресение Христово. Много хора отделят време за да отбележат този специален празник, но за жалост не разбират значението на това, което стана преди около 2000 год. Калоян говори миналата седмица за една от целите, заради които Исус трябваше да дойде, да живее на земята и да пострада толкова много. Той се роди и живя на земята, за да стане жертвата, която да бъде изкупление за греховете на човечеството за всички поколения след Неговия живот на земята. Но докато беше на земята Исус каза едни думи, които са толкова известни и цитирани, по тях има толкова много проповеди изпроповядвани, книги и песни написани, но сякаш много малко хора са хванали тази истина и са готови да я видят да стане реалност и в техния живот. В Йоан 10:10 Исус казва, че Той дойде на земята, за да ни даде живот и то изобилен. Но факт е, че много християни нито живеят, нито вярват в благословения/изобилния живот, който Бог има за тях.

В Йоан 8:31-32 Исус се обръща към една група повярвали в Него юдеи и им казва следните думи: „Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте мои ученици; и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.” Първата реакция на тези ученици беше: „Исусе, от какво да сме свободни? Ние не сме слуги, нито роби на някого.” Но Той им отговори: „Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.” Йоан 8:34

Тези думи бяха отправени към вярващи хора. Истината е, че след като повярваме ние не ставаме автоматично свободни от действието на греха в нашия живот.
Колко от вас знаят, че:
• Когато се новородим, ние не ставаме святи ангелчета с бели дрехи и ХУБАВИ ГОЛЕМИ УСМИВКИ, които не вършат и не мислят нищо грешно?
• Въпреки, че Божието Слово е пълно с над 6000 обещания, това не означава, че автоматично започваме да се възползваме от тях и да живеем един коренно различен живот.
• Ние сме все още роби на греха, които се нуждаем от познаване на Истината, която ще ни направи свободни.

Факт е, че някои хора остават роби на греха в някои области от живота си до края на своя живот, защото те не си правят труда да познаят истината. Едно нещо е да знаеш за истината, но съвсем друго е да я познаеш. Всички знаем кой е Георги Първанов, но колко от вас го познават? За да стане промяна в качеството и начина ни на живот, ние трябва не само да знаем за истината, но и да я познаем. За жалост много християни избират да вярват на лъжите, с които ги е оплел дявола и неговите служители, вместо да бъдат отворени да приемат истината. За тях е по-удобно да си живеят по стария начин на живот и никога не достигат Божията пълнота за живота си. Истината винаги носи промяна!

Но, ако ние не харесваме и не желаем промяна, на нас ще ни е по-лесно да живеем в робство, отколкото свободно. Ние като вярващи хора е необходимо да знаем каква е Божията воля за нашия живот на Земята и да живеем според това, което Бог е определил за нас. Бог е верен на Своите обещания, независимо от нашите обстоятелства, независимо в коя държава или през кой век живеем, без значение от икономическите показатели или от семейството, в което сме родени и израснали. Бог не се променя с времето, нито пък Неговите обещания.

Йоан 10:10: „Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да имат живот и да го имат изобилно.”

1. Източникът на изобилен живот
На първо място е необходимо да разберем Кой е източникът на изобилния живот. Бог сътвори Адам и Ева като върха на Своето създание. Те имаха достъп до всички Божии благословения:
• съвършено здраве,
• изобилна храна,
• перфектен климат,
• най-красивата природа,
• специално време с Бог всеки ден.

Нямаха нужда от абсолютно нищо. Те живееха живот не само на достатъчно, но на изобилие. Също така, Бог ги постави да бъдат господари и да управляват и владеят над останалата част от Неговото творение. Но един ден дяволът дойде при тях и им предложи нещо, което на пръв поглед беше добро. Това беше плод, създаден от Бог, а всичко, което Бог създаде беше добро. Дяволът им даде този плод, не защото той щеше да бъде за тяхно благословение, но защото той знаеше, че последствието за тях щеше да бъде духовна и физическа смърт, проклятие, отделяне от Божието присъствие, прекъсване на Божиите благословения и снабдяване на нуждите им. Когато дяволът дава на някого нещо – богатство, власт, слава – той събира след това с лихва. Няма нищо по-ценно от човешката душа и дяволът би дал на човек много временни неща, за да има в крайна сметка душата му. Исус не случайно ни предупреждава за него: “Крадецът идва САМО да открадне, да заколи и да погуби.” (Йоан 10:10а)

Дяволът е като един капан. Виждаш само стръвта, която е толкова привлекателна, толкова красива, нещо от което толкова “се нуждаеш”. Но, когато лапнеш стръвта, той те хваща в лапите си и ти му ставаш роб. В Йоана 10:10б Исус казва: “Аз дойдох , за да имат живот и да го имат изобилно”. Бог създаде човек като върха на Своето творение. Той го направи господар над цялото създание. Промисли всяка негова нужда да бъде изобилно снабдена. СBA-то, пазарът, сладкарският цех за вафли споко и кланицата в Едемската Градина работеха по 24 часа в денонощието специално за Адам и Ева. Сутрин навсякъде ухаеше на прясно изстискан портокалов сок и на ароматно кафе. Можем да кажем, че Адам и Ева живееха изобилен живот. Те бяха благословени във всяка една област на живота и не им липсваше абсолютно нищо.

Но, когато съгрешиха, те изгубиха всичко. От благословени – станаха проклети.
От изобилен живот – живот под проклятия и лишения. Човек се опитваше със собствени усилия да достигне обратно до Бог и до живота, който предлага Той, но неговите опити останаха безуспешни. Затова Бог изпрати Своя Единствен Син Исус да дойде на Земята и чрез смъртта на кръста и възкресението от мъртвите да осигури единственият път към Бог Отец и това е сам Той – Исус.

Пътят към Отец е и пътят към живота, който Бог има за нас. Във 2 Кор. 8:9 се казва: “Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за нас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия”. За да живеем БЛАГОСЛОВЕН ЖИВОТ, на първо място ние трябва да повярваме, че Исус е единственият източник на изобилен живот и че Той желае да ни даде този живот.
Той желае да ни възстанови това, което ни е било отнето от сатана и грехопадението на Адам и Ева.

Сега като наследници на Бог и сънаследници с Христос, ние имаме законното право на този живот. Преди да станем Божии синове и дъщери ние сме подвластни на всички проклятия на дявола и нямаме право на Божия живот. Но когато Той ни осинови, ние ставаме законни Негови наследници на Неговия живот, благословения, ресурси, богатства. Исус каза: „Аз дойдох…” И те са от изключително значение!!!

Бог не изпрати един от Своите ангели, архангели, серафими или херувими. Той дойде ЛИЧНО да възстанови на Своите деца БЛАГОСЛОВЕНИЯ ЖИВОТ. Какво означава това? Изобилният живот е от особено голямо значение за Исус и е изключително важен за нас!!! Той остави славата Си, трона Си, добрата Си компания и дойде на Земята, за да ни даде изобилен живот. От къде очаквате вие изобилен живот:
• от чужбина,
• от социални грижи,
• от печалбите в Тотото,
• от гърба на мама и тати или
• от някой специален бонус от фирмата, за която работите?
Само Исус е източникът на този Живот.

2. За да имат ЖИВОТ
Много хора нямат правилна представа за Бог. Те са повярвали на лъжите на дявола, че е Божията воля да бъдат болни, че е Божията воля за тях да живеят в недоимък, че е Божията воля за тях да нямат. Чувал съм много хора да казват: “Явно съм болен защото съм съгрешил в нещо… или Ами, сега, тя цялата страна е в криза, няма никъде работа, цените са толкова високи…” Човек устройва живота си според това, което вярва. Ако вие вярвате, че за вас няма работа, няма да имате работа. Дори няма да полагате усилия да търсите. Ако вярвате, че болестта ви или немощта ви е от Бог или че не може да бъде изцерена, вие до края на живота си няма да се молите за изцеление. Ако вярвате, че вашият съпруг/а, деца или родители не могат да се променят, те наистина няма да се променят, защото вие няма да ходатайствате за тях. Исус дойде, за да ни донесе ЖИВОТ. Животът, който Исус има за нас не е мизеруване. Той не е просто едно съществуване. Божият живот включва задоволяване на всяка наша нужда, според Божието богатство. Той включва здраве, той включва мир, той включва свобода от робството и гнета на дявола, той включва достатъчно финанси не само за нас, но и за други. В еврейският закон при жетва се забраняваше на жетварите да събират класовете, които падаха или оставаха пропуснати при жъненето. Те бяха за сираците, вдовиците и за чужденците. Исус ни дава ИЗОБИЛЕН живот не само да имаме благословения за нас, но да занесем Неговия живот и благословения на хората около нас. За да можем да направим това, ние трябва да вярваме и да живеем Неговия изобилен живот.

3. Живот и то изобилен…
Когато Бог създаде плодовите дървета и животните, които Адам и Ева използваха за прехрана, Той не създаде достатъчно само за 1 ден, за 1 месец или за 1 година.
Те имаха всичко изобилно. Те имаха богат избор на ябълки, избор на банани, избор на портокали, избор на месо, избор на всичко. Когато Израилтяните минаваха през пустинята, храната отново беше изобилна. От манната имаше не само достатъчно, но и оставаше. Когато Исус благослови хляба и рибките, Той имаше не само достатъчно, но и излишък от 12 коша. Когато учениците хвърлиха мрежите, когато Исус им каза, след като бяха ловили безуспешно цяла вечер и нямаха никакъв улов, техните мрежи не само се напълниха, но трябваше да извикат на помощ и другите лодки, за да им помогнат. Животът, който Бог дава е изобилен!!!

Много хора ограничават Бог със своята вяра. Те приемат Христос за свой Спасител и Той започва да ги изпълва със Своя Живот. Но те казват: “Господи стига. Аз не съм достоен за повече от 1/3”. И Исус спира до там. Не че не желае да им даде повече, но Той изпълнява тяхната свободна воля. Други стигат до 1/2 и казват: “Господи стига. Аз вярвам, че Ти искаш да ми дадеш само толкова. Аз не искам да Те притеснявам с повече.” Други стигат до 100%, но спират там. Те казват: “Господи, аз съм толкова благодарен, че Ти си снабдил всички мои нужди. Аз наистина оценявам това, което си направил за мен. Но това ми е достатъчно.
Аз нямам време да се занимавам с другите. Ти виждаш колко съм зает.
Ти виждаш колко се притеснявам. Ти виждаш, че Твоите благословения едва стигат за мен да водя един сносен живот. Достатъчно ми е това, което правиш за мен.”
Малко са хората, които искат и са готови да получат Божието изобилие.
Изобилието не може да се побере. Изобилието прелива навън от нас. То е повече от това, от което се нуждаем. То е предназначено да докосне живота на хората, които са около нас.

4. Пречки за изобилния живот
Много християни все още нямат Божият изобилен живот. Какви са някои от причините за това?

А. Непознаване на Божието Слово и обещания – “Людете ми загинаха от нямане знание” Осия 4:6. Ако не знаем Божиите обещания, не можем да ги използваме.
Те си остават верни и валидни за нас, но понеже не ги познаваме, не можем да се възползваме от тях.

Б. Непознаване на Божия характер
Когато не познаваме Божият характер, ние сме склонни да вярваме на лъжите на дявола. Колкото повече познаваме Неговия характер, толкова повече ще бъдем отворени да приемаме от Неговия изобилен живот.

В. Проклятието на греха – грехът и Божият изобилен живот не могат да съжителстват заедно. Тъмнината и светлината не могат да съществуват заедно.
Колкото повече оставяме грехът да действа в нас, толкова повече той измества от нас Божият изобилен живот.

Г. Неправилни приоритети – “Но първом търсете Неговото царство и Неговата праведност и всичко това ще ви се прибави” Матея 6:33. Ако приоритетите ни не са правилни, не можем да очакваме да живеем в Божията пълнота за нас.

Д. Неправилно сеене – принципът за сеене и жънене е валиден за всяка област на живота ни. Ако сеем малко време в духовни неща, съответно ще имаме и оскъдна жетва. Валиден и другият принцип, че първо ще бъдем изпитани в малкото преди да бъдем поставени настойници над многото. Ако не сме верни да даваме десятък, когато сме в оскъдност, не можем да очакваме изобилие. Ако не търсим начини да бъдем за благословение на други, когато имаме малко, не можем да очакваме да станем канали на Божиите благословения към много.

Е. Непокорство на Божията воля – непокорството бе това, което донесе проклятията върху цялото човечество. Непокорството беше, което правеше Израилтяните да губят правото на наследството и да бъдат изпращани в робство в земите на други народи като слуги.

Ж. Непринадлежност към Божието стадо – тези, които не са направили Исус техен Пастир и Цар на своя живот, нямат законното право на Божият изобилен живот.
Тази сутрин желая да поканя тези, които все още не са станали част от Божието семейство, да приемат Божието предложение за вечен живот. Желая да се моля и за хора, които чувстват, че има нещо в живота им, което им пречи да бъдат участници в изобилния живот. Също аз вярвам, че между нас има хора, които са приели само 1/3 или ½ или дори 100% от Божия живот, но никога не са опитали от Божието изобилие. Бог днес ви предлага да направите крачката на вяра и да приемете изобилен живот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.