УРОЦИ ОТ ЖИВОТА НА ЙОСИФ: ПРЕВЪЗМОГВАНЕ НА ИЗКУШЕНИЯТА

0

jo2_4001[1]

П-р Николай Стефанов

Миналият път започнахме разглеждането на живота на един от най-успешните герои от Стария Завет – Йосиф. От човешка гледна точка той нямаше много шансове за успех:
• Предпоследен по възраст в семейството си – конкуренцията между 12 братя беше голяма
• Беше спечелил омразата и ревността на по-големите си братя
• Животът му беше на косъм, когато беше на 17 г.
• Продаден от братята си в робство
• Неправилно обвинен и вкаран в затвора
• Забравен в затвора от хората, на които помогна и които му бяха обещали помощ.

Но въпреки всички трудности, изпитания, лишения, неправилни обвинения и присъди, през които премина, Йосиф стана вторият след най-силния човек за времето си – Фараонът на Египет.

Като юноша Йосиф имаше два съня от Бог, които се изпълниха впоследствие до най-малкия детайл. Но преди да види изпълнението на Божиите обещания, Йосиф трябваше да научи няколко безценни урока. Тези уроци му позволиха да стане успешния лидер, който Бог беше определил той да бъде. Въпреки, че не всеки от нас е призован да бъде лидер от нивото на Йосиф, аз вярвам, че по един или друг начин ние сме призвани да водим други хора и да бъдем пример за тях. Божият план за Неговата Църква на земята е тя да бъде светлина и сол – да показва и установява Божиите стандарти в един грешен и погиващ свят. Самият факт, че сме християни, привлича вниманието на хората от света и те ни наблюдават как живеем и как се обхождаме. Ние имаме избора:
• да се оплакваме от живота като тях;
• да хленчим за това как постоянно сме онеправдани от другите;
• да говорим негативно като тях;
• да живеем според техните стандарти и очаквания;
• да живеем с омраза, горчивина и непростителност или….
• да бъдем като Йосиф, който независимо от всичко, през което премина, беше с дух на победител;
• прости на всички, които го онеправдаха;
• показваше вярност и покорство на всяко място, където попадна;
• вършеше своята работа като за пред Господа, а не като за пред човеците и не само че беше издигнат и спасен от положението на роб и затворник, но стана инструмент да спаси живота на милиони хора.

Първият урок, който Йосиф трябваше да научи е как да се справя с предателството. Всеки един от нас в даден момент от живота си ще се сблъска с предателство от някой човек, на когото е имал доверие. Това може да е родител, дете, съпруг, съпруга, колега, приятел, съслужител, лидер, началник, работодател или някой близък. Ние можем да гледаме на себе си като жертвата, оставена и забравена от Бог и от всички на този свят или да се видим като инструмент, който Бог калява, изчиства и подготвя за Своя употреба. Ние можем да изберем да попаднем в един омагьосан кръг на омраза, непростителност и жажда за отмъщение или да се доверим, че Бог е в контрол на нашия живот и съдба и Той може да промени обстоятелствата, в които сме както и когато иска.

Вторият важен урок, който Йосиф научи беше как да превъзмогва изкушенията.
Изкушенията са част от нашето ежедневие. Няма честен човек, който да може да каже, че не се бори с някакво изкушение. Много често успехите и победите са последвани от изкушение, чиято цел е да отнеме победата ни. Колкото повече отговорности има човек като настойник в Божието царство, толкова повече и по-силни са изкушенията, с които трябва да се пребори.

В Битие 39 гл. виждаме как животът на Йосиф взе невероятен обрат само за няколко дни. От най-довереният слуга на началника на телохранителите на Фараон, той без малко не изгуби живота си и се отзова в царския затвор без каквато и да е вина и заслуга за това.

І. СИЛАТА НА НАШЕТО СВИДЕТЕЛСТВО.
След като беше продаден от своите братя на търговците исмаиляни, Йосиф попадна в дома на един от най-важните хора в Египет. Петефрий беше успял офицер, началник на фараоновите телохранители. Той имаше власт, влияние и богатства, които му позволяваха да си позволи да притежава и много слуги. Йосиф беше една добавка към неговата колекция.

– Йосиф беше по-различен от останалите слуги.
В него имаше нещо по-различно от всички останали негови слуги и роби. В ст. 2 се казва, че “Господ беше с него” и Той го правеше да благоуспява и да печели благоволението на своя господар. Представете си колко болезнено е било за едно 17-годишно момче да бъде откъснато насила от своето семейство, продадено в робство и то от неговите братя. Много лесно Йосиф можеше да се отдаде на горчивина и омраза към своите братя. Но той не допусна това да стане с него.
Въпреки, че беше далече от своя дом;
• беше оскърбен и наранен толкова много от братята си;
• беше преживял толкова страхове и несигурност за бъдещето си;
• беше изцяло зависим от хора, които притежаваха правата върху живота му,
от това, което четем, виждаме че Божието присъствие беше така реално в живота на Йосиф, че дори един езичник, който не познаваше Бог, го видя и разпозна.

– Йосиф беше удовлетворен на мястото, където беше.
Той не живееше със славата и благословенията от миналото си. Не размишляваше върху това колко несправедлив е бил животът към него и как всички, включително и Бог, са му длъжници. Йосиф даваше всичко от себе си в работата, която вършеше за своя господар и това не остана незабелязано от него.

– Отношението на Йосиф го издигна над останалите.
Петефрий направи своя млад слуга настойник над целия си дом, над финансите си, притежанията си и всичко, което имаше. Това беше голяма награда за верността на Йосиф и едно безценно обучение за крайната цел, която Бог имаше за него.

– Трудностите са за наше добро.
Много често Бог позволява да преминем през трудности и изпитания, чиято цел е да ни подготвят за нашите бъдещи отговорности и служение. Колко от вас знаят, че не беше възможно от 17-годишно неопитно момче Йосиф да стане втория след Фараон и успешно да носи отговорностите, идващи с този пост?

Много вярващи си мислят, че когато Бог им открие призива Си за живота им, получат някакъв сън или пророчество, това означава, че нещата ще станат бързо и лесно. Но колкото по-висок и отговорен е един призив, толкова по-дълго е времето за подготовка. Винаги Бог ще ни прекара през и изпита в малките неща преди да ни постави в нещо по-голямо.

II. СИЛАТА НА ИЗКУШЕНИЕТО
Около десет години след като беше продаден в робство, Йосиф беше на върха на света. Имаше позиция, авторитет, всичко, от което имаше нужда. На всичко отгоре в ст. 6 се казва, че “Йосиф беше снажен и красив наглед.” Вероятно момичетата слугини в дома на Петефрий бяха луднали по него. Сигурно всяка от тях си е мечтаела тайно да спечели любовта и вниманието на Йосиф. Но, докато те се побутваха коя първа да му изпрати имейл и чакаха удобния момент да привлекат вниманието му към себе си, съпругата на Петефрий “хвърли очи на Йосиф” и му предложи “да спят заедно”. Йосиф можеше да се възползва от привлекателната оферта с цел да си подсигури всяко удоволствие, което му се полагаше вече като мъж.

– Отговорът на Йосиф.
Но отговорът на Йосиф е безкомпромисен. Той отказа да изпълни нейното желание, независимо какво можеше да му коства след това. Той показа убеждения и морал, които със сигурност не беше научил от своя баща, нито от своите братя, а още по-малко от езическата култура в Египет. Това показва, че Йосиф беше научил Божиите принципи от времето, което беше прекарал в Неговото присъствие.

Много вярващи извиняват слабия си характер със семейството или обстоятелствата, при които са израснали. Но истината е, че всеки разполага със свободна воля и може да избере дали да се поддаде на дадено изкушение или не. Йосиф не искаше да злоупотреби с доверието на своя господар, заради миг земно удоволствие. Той също видя, че един такъв компромис ще наруши взаимоотношението му с Бог.
Грехът, който идва в пакет с изкушението, носи временно удоволствие, за което винаги се плаща цена с висока лихва. Нещо подобно е и със стоките на лизинг. Плащаш за нещо, за да го имаш на момента и да задоволиш своя нужда или прищявка, но плащаш цена, много по-голяма от реалната стойност. Година-две по-късно продължаваш да плащаш за нещо, което вече отдавна е изгубило стойността си и значението си за теб.

– Действията на Йосиф.
1. Йосиф не слушаше думите, с които съпругата на Петефрий го съблазняваше всеки ден. Първото нещо, от което трябва да се пазим, когато сме изкушавани е да не допускаме думите или мислите идващи от изкусителя да влязат в нашите уши. Ако допуснем изкусителни думи да влязат в ума ни и започнем да размишляваме върху тях, вероятността да се поддадем на изкушението е много голяма. Това е първата тактика на дявола – да се опита да ни вкара своите мисли в ума ни и да ни накара да приемем неговите думи за верни и истинни.

Вярата идва от слушане. Ако слушаш негативни неща, ще вярваш негативни неща. Ако слушаш Божието Слово, ще вярваш на Божието Слово. Например Ева внимателно изслуша змията; прие думите, с които беше съблазнена и това доведе до следващото действие да се усъмни в думите на Бог, да повярва на лъжата на змията, да вземе плода на забраненото дърво и да отхапе от него.

2. Йосиф избягваше да остава насаме с нея.
След като изкушенията на съпругата на Петефрий станаха ежедневни, Йосиф направи всичко, което зависеше от него, за да се опази от тях. Освен, че не слушаше думите, които излизаха от устата на господарката му, той гледаше и да не бъде в нейното присъствие.

Второто нещо, което можем да направим, за да се предпазим от изкушенията, е да не отиваме доброволно там, където е по-трудно да се предпазим от тях. Самсон беше изкушен и съгреши тогава, когато отиде и остана за едно парти в територията на врага. Като Божий избраник, той нямаше право да ходи там, освен в случаите, когато Бог го изпращаше да воюва срещу филистимците. Той реши, че едно парти няма чак толкова да му навреди. Непокорството и единият компромис на Самсон доведоха до други и в крайна сметка до трагичната му преждевременна смърт.

3. Йосиф избяга от греха.
Въпреки предпазните мерки, които беше взел, един ден Йосиф попадна в ситуация, в която трябваше да действа светкавично. Жената на Петефрий издебна удобния момент, когато съпруга й го нямаше и никой от мъжете слуги не беше в къщата освен Йосиф. Тя го хвана за дрехата му и доста настоятелно му предложи да спят заедно.

Вероятно Йосиф се опита да дръпне дрехата си, но господарката му го държеше здраво и не пускаше. Тогава той остави горната си дреха в ръцете й и побягна колкото бързо и далеко можеше да избяга.

Това, което Самсон, Давид и Соломон не направиха, за да се предпазят от изкушенията, с които се бореха, Йосиф го направи. Той избяга от изкушението като остана верен на убежденията си и запази репутацията си неопетнена. Йосиф не флиртуваше с греха, не спореше с него, не се опита да води преговори, но просто избяга.

Павел също насърчи Тимотей да “бяга от младежките страсти” (2 Тим. 2:22).
Независимо от заобикалящата го среда, от настоятелността на жената и ограниченото си духовно обучение, Йосиф се съпротиви на изкушението. Как?

4. Той осъзна, че не принадлежи на себе си, а на Бог.
5. Осъзна ефекта на личния грях върху другите хора.
6. Разпозна греха като непокорство към Бог, което води до нараняване на близките взаимоотношения с Него.

Но за жалост в падналия и грешен свят, в който живеем, рядко се получават награди за “праведен и богоугоден живот”.

III. СИЛАТА НА ОТМЪЩЕНИЕТО
Когато похотта на съпругата на Петефрий не беше удовлетворена, тя се обърна срещу Йосиф с гняв и отмъщение.
• Излъга слугите, че била нападната от Йосиф.
• Излъга Петефрий за ситуацията с Йосиф.
• Йосиф се отзова незаслужено в затвора.

Някои Библейски изследователи считат, че Петефрий е бил главният палач в Египет. По това време там са наказвали прелюбодейството с 1000 удара с камшик, а наказанието за изнасилване било смърт. Най-вероятно Петефрий е разбрал, че жена му го лъже. Безупречният характер на доказалия верността си Йосиф не можеше да се промени за един ден. За да си запази репутацията, Петефрий наказал Йосиф с възможно най-леката присъда – затвор.

Първият път в живота си Йосиф пострада поради своите незрялост, нетърпение, арогантност и самохвалство. Вторият път направи всичко правилно и се отзова в затвора. Ако бяхме на мястото на Йосиф, ние веднага бихме вързали духа на лъжа и измама и бихме започнали да заповядваме на вратата на затвора да се отвори в Името на Исус.

Често имаме готово клише и формула за всяка ситуация. Но понякога Бог ни поставя в ситуации, в които трябва да се научим изцяло да Му се доверим и да разчитаме на Него.

Справедливо ли беше това, което се случи с Йосиф? Не. Често животът не е справедлив, но нашата отговорност е да продължим да живеем богоугодно и да оставим последствията на Бог. Бог знае на кого, кога и как да се компенсира.

IV. БОГ Е В КОНТРОЛ
В ст. 21 се казва, че и в тъмницата “Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и му даде благоволението на тъмничния началник”. Йосиф дотолкова спечели доверието и благоволението на тъмничния началник, че той не наглеждаше нищо от това, което му възлагаше като отговорности. По човешки изглеждаше, че нещата в живота на Йосиф отиват от зле към по-зле. Сякаш нечестието, лъжата и измамата печелеха битката за съдбата на Йосиф. Сякаш нямаше никакъв смисъл той да се опитва да живее един праведен и угоден на Бога живот, след като наградата, която получи в замяна беше затвор.
В един миг:
• Всичко в живота на Йосиф изглеждаше, че свърши и стигна до една задънена улица.
• Божиите обещания дадени му на сън, по човешки изглеждаха невъзможни да бъдат изпълнени.
• Репутацията на Йосиф беше изцяло съсипана.
• Пътят към второто място след фараон – прекъснат.
Но слава на Бога за думичката “НО” в Библията. “Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него…”
• Всичко в твоя живот може да изглежда мрачно, объркано, несправедливо.
• Нечестивите може да празнуват и се радват на победата си над теб.
• Хората може да са повярвали на лъжите на враговете ти и да са те ощетили по някакъв начин заради това.
• Може да си стигнал до състояние да се питаш: “Заслужава ли си да се следват Божиите принципи, след като те сякаш не работят за мен?”

Помни, че:
• Господ беше с Йосиф, когато беше продаден като роб.
• Той беше и с него, когато беше изпратен несправедливо в затвора.
• Бог е в пълен контрол и Той знае колко и какво да допусне в живота ти, за да те приготви за нещата, които има за теб.

Същият Този Бог е днес с теб и на твоя страна и Той е приготвил победа за теб, която дори ще изненада твоите врагове. Той те подготвя за неща, които дори твоя ум на този етап не може да проумее. Довери му се, предай Му плановете на сърцето си и знай, че Неговите мисли за теб са за добро, за мир и за надежда. Неговите пътища и мисли са по-високи от нашите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.