АЛИЛУЯ! – ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО

Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“І. АЛИЛУЯ! – ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, СЛЕД БОЖИЕТО СПАСЕНИЕЙоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не по…

АЛИЛУЯ! – ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО

АЛИЛУЯ! – ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО

Йоан 1:29 –„На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!“

І. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, СЛЕД БОЖИЕТО СПАСЕНИЕ
Йоан 3:16 –„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:“
Матей 26:26-28 –„И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, и го разчупи и като го даваше на учениците, рече: Вземете яжте; това е Моето тяло.  Взе и чашата, и, като благодари, даде им, и рече: Пийте от нея всички! Защото това е Моята кръв на [новия] завет, която се пролива за прощаване на греховете.“
Йоан 6:54 –„Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.“
ІІ. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО ЗА ХРИСТА,
АРХИТЕКТЪТ И СТРОИТЕЛЯТ НА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА

Матей 16:18 –„Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят.“

ІІІ.
АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО ЗА БИБЛИЯТА,
БОЖИЕТО СЛОВО (БОЖИЯТ СВЕТИЛНИК)

Псалми 119:105 –„Твоето слово е светилник на нозете ми, И виделина на пътеката ми.“
Йоан 1:1-4 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.“
ІV. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО
В ХРИСТОВИТЕ РАНИ

Исая 53:5б –
...И с Неговите рани ние се изцелихме.“
V.
АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, ЗАЩОТО ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
Матей 28:1-7 –„А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.“
VІ. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, ПОРАДИ НАДЕЖДАТА,
ЧЕ ГОСПОС ИДЕ

1 Солунци 4:13-17 –„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.“
VІІ. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, ПОРАДИ ВДЪХНОВЕНИЕТО
ОТ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИТЕ

Откровение 7:13-15 –„Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли? И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.“
VІІІ. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, ПОРАДИ ПОКАНЕНИТЕ
НА БОЖИЯТА ТРАПЕЗА ВЪВ ВЕЧНОСТТА

Откровение 19:9 –„И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.“
ІХ. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, КАТО ПРОЧЕТА В БОЖИЕТО СЛОВО ЗА НАСЛЕДСТВОТО НА ВЪЗКРЕСЕНИТЕ
Откровение 21:1-3 –„И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. Видях и светия град, новия Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.“
Х. АЛИЛУЯ! - ПЕЕ МИ СЪРЦЕТО, ПЕСЕНТА НА БОЖИЕТО ВОЙНСТВО
Откровение 19:14 –„И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.