6 Февруари / СЪДИИ

6 Февруари / СЪДИИ

06.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Съдии 1-6 глава

В ТЪРСЕНЕ НА СПОКОЙСТВИЕ

След смъртта на Исус Навиев, израилтяните започнали да затвърждават властта си над цялата територия, но не изгонили старите жители от там и това си имало последици.

 „Ангел Господен дойде от Галгал в Бохим и каза: Изведох ви от Египет и ви доведох в земята, за която се бях клел на бащите ви: Няма да наруша завета Си с вас довека.Не сключвайте договор с жителите на тази земя, а съсипете жертвениците им! Вие обаче не послушахте гласа Ми. Защо постъпихте така?Затова и Аз казах: Няма да ги изгоня пред вас; но те ще ви бодат в ребрата и боговете им ще ви бъдат примка.И когато ангелът Господен изговори тези думи на всички израилтяни, народът плака силно.“ Съдии 2:1-4

Последиците били закономерни – израилтяните отслабнали. Бог им казал, че ще остави народите да ги бодат в ребрата, да им убиват, да им бъдат съблазън и примка с боговете си, т.е. вместо в спокойствие, да живеят в постоянен стрес, заплаха и пълен дискомфорт. Често пъти, когато нещо постоянно ни „боде в ребрата“, когато не можем да се успокоим и да „рахатясаме“, неправилно насочваме усилията си към битки с дявола и смятаме това за тежка атака. Ами ако е Бог? Ако заради нашето непокорство, сме оставили на територията на обещаното от Бог да се разполагат ашерите на други богове, ако сърцето ни не е изчистено от някои идоли или не сме прогонили докрай старите обитатели? Ако сме направили съглашение с тях? Тогава?!

Бог не съжителства с неправдата и с идолите. Не може на Божията територия, така между другото, да присъства и някой компромис със святостта и истината. Вместо да водим тежки духовни битки срещу врага и да губим време, не е ли по-разумно да отидем при източника и причината за нашия дискомфорт, при Този, Който го създава нарочно за нас, а именно Бог. Именно Той ни поставя в такива ситуации и именно той нагнетява обстоятелствата. Докато не изповядаме, че само Той е Бог и на Неговата територия само Той управлява, няма да има успокоение за нас.

Изумително е описаното в тези само 6 глави от книгата Съдии – колко пъти Израел е падал, викал е към Бог за помощ и Бог го е избавял. Но в момента, в който са усещали спокойствие и увереност, израилтяните пак са забравяли да изпълняват думите Му и пак са падали в грях, пак са се обръщали за помощ към Бог, и Той пак ги е избавял, и пак всичко се е повтаряло отново и отново… до припадък. Бог, обаче, не се е уморил и никога не им е казал: „Сега вече няма да ви избавя, защото прекалихте до безобразие и знам, че веднага, след като ви спася, пак ще хукнете към идолите!“.

Божието търпение ни дава толкова много надежда! Нашето вироглавие също няма да Го изненада или да Го умори, обаче на нас ще ни изгуби време и сила. По-добре е навреме да чуем Словото Му към нас и да го спазваме, така територията ни ще е утвърдена и Бог ще изгонва враговете ни.

Ние сме духовният Израел, за жалост не по-малко вироглав и за щастие също толкова възлюбен.

Боряна Стайкова