7 Февруари / ПСАЛМИ

7 Февруари / ПСАЛМИ

07.02.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 15-17 глава

СПИСЪК С ДОБРОДЕТЕЛИ

Много съм благодарна за новите библейски приложения (apps), с които имаме възможност да изучаваме Библията! Обикновено чета Божието слово от изданието на Библейска Лига, но често сравнявам текстовете с още седем издания на български и пет на английски – какво съкровище имаме на разположение, скрито в малката „кутия” на телефона или таблета!

Докато четях Псалм 15, се питах защо ли Давид задава тези въпроси:

„Господи, кой ще обитава в Твоя шатър? Кой ще живее в Твоя свят хълм?”

Нима е бил несигурен в бъдещето си с Господа? Или този псалм-песен е бил предназначен за слушатели, които не са познавали живия Бог? Погледнах и други преводи на Библията и открих, че псалмът е написан, като диалог с Бога.  Давид задава въпросите, а Бог Му отговаря. Списъкът с добродетели, който следва, на пръв поглед изглежда постижим:

„ходи незлобливо” – лесно е!

„върши правда” – с помощта на Бога, възможно е!

„говори истина” – струва си! Но е важно да разпознаваме истината.

„не одумвай” – тук става по-трудно… различаваме ли кога „споделяме”, кога „клюкарстваме”, кога „клеветим”(Нов Превод), кога „очерняме” и „злорадстваме”(New English Translation).

„не върши зло на приятеля(!) си” – не е трудно!

„не укорявай ближния си” /”не хули” (НП) / „не хвърляй позор” (изд.Верен) – когато изговаряме думи от разочарование или направо от гняв, способни ли сме да овладеем езика си, за да „не опозорим” близкия човек? Хм, само като си припомня какво съм изговаряла в т.нар.  „семейни спорове”… Обвиненията и „укорите” дали спадат в една и съща категория?

„презирай безчестния” /”подлеца” (Верен) – да, без съчувствие.

„почитай боящите се от Господа” – тук са включени ВСИЧКИ, които се боят от Господа, т.е. искрено вярващите от всички църкви, деноминации и групички.

„не се отмятай от думата си” – това е истински достойно поведение!

 „не давай заем с лихва” – т.е. да не се възползваме от слабостта на ближния!

„не приемай подкуп” – не само материален!

„Който прави това, няма да се поклати („огъне” НП) довека.” („Няма да попадне в списъка с нежелани гости на Господа” – MSG)

Молитва: Господи, без помощта Ти е невъзможно да изпълним и най-лесния списък с добродетели! Помогни ни, Татко наш, защото сме решили да не съгрешават устите ни (Псалм 17:3)! Ти си Господ на живота ни, вън от Тебе няма добро за нас (Псалм 16:2). Само когато стъпките ни са здраво в Твоите пътища, нозете ни няма да се подхлъзнат (Псалм 17:5). Посочи ни пътя на живота, където в Твоето присъствие има пълнота от радост и блаженство довека (Псалм 16:11)! Амин.

Даниела Енчева