21 Март / ПСАЛМИ

21 Март / ПСАЛМИ

21.03.2021 Off By Evangelsko.info

прочит за деня: Псалми 33-35 глава

СТРАХ И БЛИЗОСТ

Неочаквано много съвременни хора са приели представата, че Бог е сърдит дядо, който гледа към човеците от балкона на двореца си, изпълнен с разочарование. Някои дори мислят, че това Му е работата – да следи кои съгрешават и да измисля разнообразни начини да ги наказва. Не, не се шегувам. Тези наши съвременници напълно сериозно приемат, че изразът „страхът от Бога е начало на мъдростта“ означава, че трябва да се страхуват от наказанието и дори отмъщението на Господа, затова е по-добре да не грешат, за да си нямат неприятности.

Признавам, че Небесата наистина изглеждат като „горния етаж“, откъдето „Господ наднича от небето, наблюдава… всичките земни жители…“ (Псалм 33:13-14) Но Той е Бог Вездесъщ и знае всичко, тогава защо го прави? Тук не става дума за някой герой от приказките, а за Създателя на този свят, за Този, Който не може да бъде изненадан! Той „създаде сърцата на всички човеци“ и „познава всичките им работи“. Знае тайните им мисли и планове, наясно е с погрешните им решения и злите им намерения. И въпреки това Господ е на разположение „…да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи.“ (Псалм 33:18) Защо ли?

От любов.

„Ето, окото на Господа е върху ония, които се боят от Него… които се надяват на Неговата милост.“  Не „страхуването“ от Бога, а пълното доверие, което идва от общуването с Него и познаването на характера Му, е начало на мъдростта!

Мъдрост е да тичаме към Бога, а не да се крием от Него!

Когато сме близки с Него, знаем че можем да извикаме като Давид: „…кажи на душата ми: Аз съм избавител твой“! (35:3)

И не само това, но когато „Потърсих Господа, и Той ме послуша и от всичките ми страхове… от всичките ми неволи… и от всичките ми беди ме избави.“ (34:4, 6, 17) И още: „Онези, които Го познават, няма да бъдат в оскъдност за нищо добро“(34:10)

Радвайте се, хвалете Господа, пейте Му нова песен – ни призовава Давид. Защото „земята е напоена от Неговата любяща привързаност“ (33:5,MSG) и „накъдето и да погледнеш, откриваш Неговата неотслабваща любов“ (33:5, Passion)!

Чуваш ли новата песен в сърцето си?

Даниела Енчева