20 Март / 1 ЦАРЕ

прочит за деня: 1 Царе 6-10 глава НЕ ОТХВЪРЛИХА ТЕБЕ, НО МЕНЕ… Звучи ли ви познато? Божият народ, Израел, отхвърли Исус като свой цар и не го разпозна, когато Той ги посети, но много преди това те Го бяха отхвърлили и като единствен техен владетел. Бяха поискали да бъдат като другите народи, да си имат…

20 Март / 1 ЦАРЕ

20 Март / 1 ЦАРЕ

прочит за деня: 1 Царе 6-10 глава

НЕ ОТХВЪРЛИХА ТЕБЕ, НО МЕНЕ…

Звучи ли ви познато?

Божият народ, Израел, отхвърли Исус като свой цар и не го разпозна, когато Той ги посети, но много преди това те Го бяха отхвърлили и като единствен техен владетел. Бяха поискали да бъдат като другите народи, да си имат цар. Дори и не подозираха какво всъщност бяха поискали. И Бог, поради голямата Си милост, въпреки предупрежденията, които им беше отправил чрез служителя Си Самуил, избра и им постави цар. И то не какъв да е, а смирен и покорен, способен да пророкува, красив, смел, готов да надвие Божиите врагове. Името му беше Саул. (1Царе 10:24)

Да, Бог, поради голямата си милост, отговаря и на нашите желания. Не ни спира когато, като блудния син, решим да поискаме дела от наследството си и тръгнем далеч от Него, примамени от приключения, богатства и слава. До нас е и когато разберем, че всичко, което сме искали без Него, е всъщност една грозна химера. Прегръща ни, когато с омърсени и окъсани дрипи, пропилели всичките си благословения, се върнем отново при Него, разчитайки и на малкото, което би ни дал. А Той, поради голямата си любов, поставя нозете ни отново на онази Канара, на която си припомняме кои сме и накъде отиваме.

Молитва: Отче, в името на Исус се молим, помогни ни да разпознаваме Твоята воля и да искаме да сме съгласни само с нея! Защити сърцата ни, скъпи Святи Душе, така че никога да не Те предадем и да опазим това, което си ни поверил! Амин!

Еми Христова