23 Март / ИСАЯ

прочит за деня: Исая 61-66 глава МЪЖКИТЕ ДЕЦА „Преди да се замъчи, тя роди… освободи се и роди мъжко.” (Исая 66:7) „Ето, ражда се мъжкото дете. Моята невяста воин се ражда. В молитва се ражда. Молитвата е оран. Разорава почвата за мъжкото дете” (рема). Само в молитва се набира сила за раждане. Когато е в…

23 Март / ИСАЯ

23 Март / ИСАЯ

прочит за деня: Исая 61-66 глава

МЪЖКИТЕ ДЕЦА

„Преди да се замъчи, тя роди… освободи се и роди мъжко.” (Исая 66:7)

„Ето, ражда се мъжкото дете. Моята невяста воин се ражда. В молитва се ражда. Молитвата е оран. Разорава почвата за мъжкото дете” (рема). Само в молитва се набира сила за раждане. Когато е в безмолитвие, църквата няма сила за раждане в Духа (37:3), за отглеждане и опазване на децата си.

Според Уочман Ни „Мъжкото дете е предобраз на победителите в църквата… на онези християни, които са водили победоносен живот и са устояли докрай.”

Бог се грижи за Словото Си, за църквата Си, за това нито
една Негова дума да не падне на земята и да не се върне празна.

Мъжките деца: мъжете-мъже, жените-мъже и децата-мъже (разбирай в духовен смисъл!), са победителите, Божиите служители-огнени пламъци на последното време!

Те са „смирени и съкрушени духом, и треперят от словото Му” (66:2,5) Единствено от словото Му! Те са „дървета на праведност”.

Те са помазани да благовестват на кротките, да превързват сърцесъкрушените, да прогласяват освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да съграждат отдавна запустелите места (61:1,2,4)…

Те воюват чрез словото Му и Духа Му в Неговите битки за Царството Му. Не се завличат от полуистини и заблуди, от лъжерелигиите на деня. Не „принасят жертви по дъбравите и не кадят по кирпични олтари” (65:3). Те побеждават Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелстване; защото не обичат живота си дотолкова, че да бягат от смърт. (Откр.12:11)

На тях Бог обещава да се радват в наследството си (61:7), да „пеят от сърдечна радост” (65:14), да се наслаждават на делото на ръцете си… и потомството им да бъде познато сред народите и внуците им – сред племената (61:9)… защото са род на благословените от Господа (65:23).

Помогни ни, Господи, да бъдем от тях!

Светлана Каролева