Онлайн петиция в Китай

Онлайн петиция в Китай

24.06.2019 0 By Evangelsko.info

Онлайн петиция в подкрепа на гонените християни в Китай:

Ние, долуподписаните, искаме да изразим дълбоката си загриженост от нарастващата и устойчива кампания на репресии, водена от правителствени служители срещу християнската църква в редица провинции в Китай, съгласно регламенти, въведени през февруари 2018 година.

Разбираме, че църкви са унищожавани, кръстове са събаряни, пастори са арестувани и затваряни и онези, които се опитват да ги представляват в съдилищата са задържани и дори измъчвани.

Като християни в Обединеното кралство ние не разбираме защо държавата е толкова уплашена от вярващите, че трябва да ги следи и затваря, когато една толкова развита нация, като Китай през 21-ви век, е достатъчно силна, за да позволи на тези с различни убеждения да съжителстват един с друг.

С уважение призоваваме вашето правителство да преосмисли и отмени новата си религиозна наредба, която дори е в нарушение на собствената конституция на КНР. Тя е насочена към гражданите, които не искат нищо повече от това да живеят вярата си в мир и адвокати, които искат само да поддържат върховенството на закона. И двете групи искат най-доброто за своята нация и не представляват заплаха за правителството, държавата или китайския народ.

Release International is an inter-denominational Christian ministry working through local church partners in more than 25 countries, helping persecuted Christians prayerfully, pastorally and practically.