3атворена в метален контейнер

3атворена в метален контейнер

18.08.2019 1 By Evangelsko.info

Хелън Берхане е затворена в метален контейнер за транспортиране за две години в собствената си страна Еритрея, заради споделянето на вярата си в Исус и за отказа й да се отрече от Него. Една история за това как тя е намерила сили в лицето на злото. Причината за нейното арестуване е, че е споделяла евангелието по улиците и на други места. Тя е била затворена с други хора в затвора Масава в метален контейнер с малък прозорец без достатъчно въздух, без санитеарен възел, където вечерта е много студено, а през деня много горещо. Изтезавана многократно, включително пред новите затворници за тяхното сплашване.

И въпреки всичко, Бог я пази за да споделя истината, какво се случва със затворниците в Еритрея. Молейки се ден и нощ, Божието присъствие и Неговата закрила са с нея всеки ден. Пеейки химни на Бога подобно на апостол Павел и Сила в затвора (Деяния 16:25), те се радват и хвалят Бога и му благодарят за живота, който им е дал. Тяхното желание е повече хора да се молят за Еритрея, за да се спре този вид насилие. Тя казва, че когато една част от тялото страда, цялото тяло страда.

„Помнете затворените, като че заедно с тях сте затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло.“ (Евреи 13:3)

Депутатите от ЕП се присъединяват към религиозни лидери и преследвани християни срещу издевателствата по света и призовават за действия.

Християнството е най-многобройната религия в света, следва я ислямът. Но където християните са малцинство там те са най-преследваните в света. Забраняват им да изповядват вярата си, вкарват ги в затвора, прогонват ги. Ситуацията не е добре за християните никъде. Близкият Изток, Далечният Изток, Източна Африка. Проблемът не е само в мюсюлманския фундаментализъм.Важно е да се наблегне на диалога межди религиите. Така започна седмицата в Парламента с „Призив за действие“ с обединяване на християни да споделят своите нещастия. Християни като Хелън Берхане, избягали от Еритрея след няколко години затвор и мъчения в товарен контейнер. Християнка съм, обичам и мюсюлманите, но има граници. Трябва да сме силни в нашата вяра. Ако ни струва живота, да умрем, но идното поколение да защитим. Събитието беше във връзка с рамката за договора на ЕС за диалог на верите.Защитата не е за една или друга религия само. Тя е по равно за всички. И за християните.