Юбилей и повод за равносметка – интервю с Лъчезар и Людмила Попови

0

Скъпи читатели, 

И друг път сме ви срещали с Лъчезар и Людмила Попови. Поводът да се върнем при тях е 70-годишният юбилей на Лъчезар днес – 23 октомври 2023 г. 

От  целия екип на "Евангелски вестник" му честитим сърд…

Юбилей и повод за равносметка - интервю с Лъчезар и Людмила Попови
Скъпи читатели, 

И друг път сме ви срещали с Лъчезар и Людмила Попови. Поводът да се върнем при тях е 70-годишният юбилей на Лъчезар днес – 23 октомври 2023 г. 

От  целия екип на "Евангелски вестник" му честитим сърдечно, като му пожелаваме здраве и радост и заедно с Людмила да събират плодовете от трудовете си в Господ Исус Христос!

 

Те са насърчаващо семейство, което е работило за разширяване на Божието Царство на шест континента! Не можехме да не сложим удивителна. 

Той е адвокат, председател на християнския Институт за принципи на правото и президент на „Адвокати Европа“. Тя е филолог и психолог,  магистър по „Църковно социално дело“ към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на Борда на ИПП.

 

Работя с тях  повече от 20 години, но винаги научавам нови и интересни неща чрез нашето общуване. Вярвам, че и вие ще станете по-дързостни и смели в призванието, в което Бог ви е поставил, когато прочетете това интервю. Няма да ги наричам адвокат Попов и госпожа Попова, защото са дългогодишни приятели. Вярвам, че и вие, скъпи читатели, имате верни братя и сестри в битките на живота.  

 

Лъчезара Йосифова: Лъчезар, през май т.г. се проведе Форум "Бургас-2023".  Би ли ни споделил повече за него и за предстоящия 30-годишен юбилей на ИПП?

 

Лъчезар Попов: Преди всичко, Лъче, бих желал да благодаря за всичките най-добри пожелания и за вниманието ви към нас с Люси. Пожелавам си и се моля и вие, и вашите читатели да имате своя плодоносен сезон за Господа!

Двудневният Форум "Бургас-2023“ беше проведен  в Регионалната библиотека на Министерство на културата в град Бургас. Около 9 месеца работихме за  неговата организация. Форумът беше спонсориран от Института за принципите на правото. Делегатите участници поеха своите пътни и хотелски разходи.

 

Енергията и участието на делегатите беше на необходимата висота. Всички активно участваха не само тялом, не само с  душа, но и духом . Присъстваха делегати  юристи от 7 градове от страната и от Гърция. Всички те дадоха своя искрен вот на двудневна Кръгла маса, като според своята съвест категоризираха състоянието на закона, законността и етиката в Република България  по десетобалната система. 

 

Всеки от гласуващите 30 делегати, изрази своето становище според личната си  практика и беше огласено на всички участници чрез своите  избрани говорители,  докладвали работата на  работни групи и в четири последователни сесии. Това беше наша истинска „Християнска законодателна комисия“. Не  е случаен фактът, че  Институтът за принципите на правото е считан за „Християнската секция“ на Съюза на юристите в Република България, като следваща стъпка в плановете ни за май 2024 г. влиза двудневно честване на юбилея на ИПП “ 30 години от създаването на Института за принципите на правото“.  На тази среща подобна практика ще продължи. Честването ще събере асоциирани членове съмишленици и специално поканени гости от страната. 

 

Лъчезара Йосифова: Людмила, ти написа книга по тема, актуална в световен мащаб – за биоетиката и биоетичните проблеми, свързани с началото на човешкия живот. Какво е основното ѝ послание? 

 

Людмила Попова: Книгата запознава читателите с етичните проблеми, които възникват в резултат на бурното научно и технологично развитие в областта на медицината. Предизвиква ги да се замислят дали всичко онова, което се прави да помогне на някого и реши здравословните му проблеми като подобри качеството му на живот, е действително добро. Дали  не е за сметка на здравето или живота на  някой друг. Книгата е и предупреждение за евентуалните физически и психически проблеми, произтичащи от техните решения и действия.

 

Лъчезара Йосифова: Вие имате 43-годишен брак. Познавам и дъщеря ви Росица, която е адвокат – заедно със зет ви Крис, който също е адвокат и обича България. Те и двамата  са насърчаващи  много хора. Радвате се на двама прекрасни внуци – Алекс на 8 години и Анна на 6 години. Бихте ли споделили ваши опитности  в най-важната сфера на човешкия живот – семейната?

 

Лъчезар и Людмила Попови: Това, на което ни научи семейният живот, е да си прощаваме, да сме сплотени и да се доверяваме за всичко на Бога. Така възпитахме и дъщеря си, а сега на свой ред тя  с помощта на съпруга си Крис,  го предават и на внуците ни.

 

Лъчезара Йосифова: Какви са акцентите в дейността на ИПП? Те винаги са свързани с девиза на „Международни Адвокати“ – „Правосъдие с милост“…

 

Лъчезар и Людмила Попови: Изминаха  29 години на приятелство и сътрудничество с християни юристи от цялата страна в областта на законите, етиката, морала и интеграцията им  с християнската вяра. ИПП беше и е наша платформа и трибуна.  Организираме  с тези наши асоциирани членове месечни срещи по Интернет и  се виждаме един път годишно на събирания, за обсъждане на   религиозните свободи и човешките права. В Европа тази дейност се развива по-добре от останалите континенти през последните години. Казвайки това, изключваме  държавите в състояния на текуща война, поради ясни за всички причини. Работим за свободите на малцинствените религиозни групи в държави, намиращи се в Азия и Африка. Връзката ни с  „Международни Адвокати“ датира също от 30 годишна. Тази организация има своите партньори в 135 държави.

 

В „Международни Адвокати“ Институтът за принципите на правото стана своеобразен „бранд“ като основен модел за организация, съчетаваща работа в областта на  правото, законността и етиката на основата на библейските принципи.  Чрез нашия „бранд“-модел,  помогнахме за създаване на такива Институти в Монголия, Украйна,  Северна Македония и Индонезия. През 2022 г. в трудното време на войната в неговата страна, ни гостува християнин от Украйна, който дългогодишен депутат  от техния Парламент. 

 

Напоследък организирахме групи  с комуникация по Интернет, както за Института, така и за „Адвокати Европа“. В нашата организация включихме представители от Азия, Африка и Латинска Америка, за да си сверяваме духовния часовник със страните от южното полушарие на земята, където има голямо движение на Светия Дух. 

 

Лъчезара Йосифова: Как бе основан Институтът за принципи на правото и какви бяха мотивите ти?

 

Лъчезар Попов: Този въпрос ми беше зададен и от „Международни Адвокати“ за насърчение на цялата им мрежа. Бях помолен да опиша в три последователни статии, публикувани в ежемесечния бюлетин на „Международни Адвокати“, достигащ до 30 000 християни юристи от шестте континента, самата история на Института, включително неговото създаване. Още от самото начало през 1994 г. бях запленен от искрата и възможността  на християните юристи да имат своето място в България – София и други градове. Основната задача беше да се научим как да работим за прилагането на библейските принципи и ценности в правораздаването при прилагането на светския закон, и  същевременно да спазваме  етиката, посочена в Библията. Понеже такава организация не беше създавана в България до този момент, използвахме опита на „Международни Адвокати“, като го преработихме с оглед особеностите на историческото и културното наследство на България и българите. Институтът  ни е част от „Адвокати Европа“, чийто председател съм от 2001 г., и от „Международни Адвокати“. 

Както знаете през 2021 г. ИПП бе включен като заинтересована страна и депозира своя разработка пред Конституционния съд. Становището на ИПП бе взето предвид при взетото решение на Съда. Според това Решение, гражданският брак е юридически съюз между мъж и жена. 

 

ИПП стана водещ член на неправителствените организации от България в Балканската Мрежа за човешки права (БМЧП) с център Сараево – Федерална република Босна и Херцеговина. Балканската мрежа за човешки права беше създадена през 1998 г. и просъществува до 2008 г. Работата по законодателството и съдебната практика е предадена от Бога уникално в ума и ръцете на юристите, които са отговорни пред Него и съотечествениците ни за изпълнението на тази мисия. Така се изразяваше  и нашият   сегашен патрон, и бивш заместник-председател на Института, който беше първият  български съдия в Международния съд в Страсбург, Франция – Димитър Гочев. Той си премина при Господа през 2019 г. 

 

На всички наши форуми и срещи той ни насърчаваше, че първостепенна задача на юристите християни в България е да бъдат много добри професионалисти в своите области на работа и обществено доверие. Задачата им е да съблюдават Българската конституция и законността,  произтичаща от нея, както и собствената  си съвест. 

Съдия Гочев беше лице на тази Конституция пред всички наши медии, когато ставаше въпрос за дискусия по основни конституционни права. Той беше и радетелят, Институтът ни да стане корпоративен член на Съюза на българските юристи(СБЮ), като негова християнска секция. Другите членове на СЮБ са от отделните юридическите браншове – в това число адвокатурата, дружествата на съдийските, прокурорските, нотариалните и юрисконсултски колегии в България.

 

Лъчезара Йосифова: Лъчезар, като президент на „Адвокати Европа“ ти си участвал в основаването на организации на християни юристи от различни страни. На някои от тях с теб е пътувала и Людмила. Бихте ли споделили за читателите интересни преживявания от тези пътувания? 

 

Лъчезар Попов: Всички тези пътувания са били или във връзка с основаване и насърчение на организации от юристи, или във връзка с конференции на християни адвокати, съдии, прокурори, следователи, юристи и студенти по право от различни страни и континенти. Възможността да се запознаеш с хора от други култури е обогатяващо и вълнуващо преживяване. На такива форуми става обмяна на информация и опит. Всеки получава и дава на другите, като  се учи на взаимно уважение. Така разбираш, че нито само твоята държава е от значение, нито само твоята деноминация, нито само твоето служение, а всички заедно  сме част от едно цяло, обединени от Христовата любов и Божия план за човечеството. Всяка държава е красива по своему, без значение от стандарта на живот. Навсякъде има различни по характер, но сериозни духовни изпитания, предизвикателства и несправедливости. Затова и библейският принцип ни учи да се събираме и общуваме за взаимно насърчение  и подкрепа при необходимост. Нито едно познанство не е случайно!

 

Лъчезара Йосифова: Брошурата "Изградете 49 качества на характера“, която Институтът издаде, се ползва с голям успех сред хора от бизнеса, изкуството, медиите. Подарявала съм на много хора от нея и видях как се приема с интерес в тези среди. Кои са по-важните качества на характера, за които говори Библията и към които всеки от нас трябва да се стреми? Въпросът е и към двамата…

 

Лъчезар: Като най-важни, по мое скромно мнение, се нуждаем от повече хора с черти на характера като: надеждност, прилежност, благоразумие, простителност, почит, лоялност, точност, отговорност, самоконтрол, искреност…с други думи –на интеграция както по хоризонталата с хората , така и по вертикалата -с Бога.

 

Людмила: Ние, християните, трябва да развиваме добродетели и да се изграждаме до края на живота си. За мен най-важното в момента е да се научим на респект и уважение един към друг и да не си завиждаме.

 

Лъчезара Йосифова: Людмила, би ли разказала по-конкретно за материалите, които използваш в работата си за превенция на абортите?

 

Това са научнопопулярни филми, чиято цел е да запознае зрителите кога и как започва човешкият живот и какво причинява абортът на бебето. Продължителността им е около 25 минути. Първият филм   – “Живото доказателство” – показва момента на сливането на яйцеклетката със сперматозоида, ембрионалното развитие на плода през деветте месеца до раждането на бебето. Вторият филм – “Тихият вик” – показва как бебето реагира на аборта. Бебето усеща болка и се опитва да се предпази. Третият филм се казва “Сексът не е игра”. В него тийнейджъри споделят за негативния им опит от своите ненавременни интимни взаимоотношения. Имаме и едно филмче за по-малки деца „Ти си шедьовър“, където по подходящ за малките дечица начин им се обяснява как започва животът и колко е ценен той. Тези филми са произведени с образователна цел в САЩ и възпитават отговорно отношение към човешкия живот, дори на неродените.

 

Във филмите, които използвам, се доказва, че животът започва от зачеването. В Псалм 139 и в много други стихове се говори за създаването на живота. Ние като християни трябва да възпитаваме уважение към живота. Също така да помагаме на онези, които са извършили съзнателно аборт, да се замислят за този грях, да се покаят и да бъдат освободени от Господ Исус Христос. На онези, които не са намерили своя личен Спасител, да се обърнат към Неговата любов и да я приемат!

 

Лъчезара Йосифова: Людмила, ти си изнасяла презентации по темата вече доста години в София и други градове, както и в чужбина. Би ли разказала за това? 

 

Людмила Попова: Семинари, обучение и лични консултации съм провеждала и за вярващи, и за невярващи на различни места – както в България, така и по света. Хората масово са неосведомени, поради което допускат грешни действия, а след това страдат от последствията. Затова е много важно да се полагат усилия да бъдат  информирани, обучавани и възпитавани от най-ранна възраст. 

 

Лъчезара Йосифова: Въпрос към двамата: С кой библейски стих ще поздравите читателите ни в това трудно време? 

 

Лъчезар и Людмила: Със стиха, който е мото на ИПП: "Той ти е показал, човече, какво е доброто; и какво иска Господ от тебе: не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог?"  (Михей 6:8).

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.