Вярващи търсят безопасност в домашни църкви

Вярващи търсят безопасност в домашни църкви

29.05.2014 14 By Evangelsko.info

Нападения над членове на църква в Тизи Озу са накарали много вярващи, особено семейства с малки деца, да започнат да посещават домашни църкви. На няколко пъти, радикални мюсюлмани са хвърляли камъни по членове на църквата, които са влизали и излизали от богослуженията. Докато алжирското правителство изисква църквите да се регистрират, повечето домашни църкви действат открито, без намеса на властите. Християните в Алжир често са гонени от техните роднини мюсюлмани, и църквата в Тизи Озу подкрепя няколко вярващи, които са били изгонени от техните домове поради вярата си.

Да се молим за гонените от своите близки християни в Алжир.