ИСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛ НА СВЕТА

3

inri[1]П-р Николай Стефанов

Желая да през следващите няколко седмици да проповядвам за Исус. Има много неща, за които съм проповядвал и мога да ви проповядвам: просперитет, даване, лидерство, влиянието на църквата в света, дарбите на Духа, мотивационни дарби, силата на помазанието, брак и семейство и т.н. Всички тези теми са добри и необходими за нашето духовно изграждане, но никога не трябва да забравяме посланието за Исус и Неговата мисия.

Просперитетът е добро нещо, но не може да ни спаси от греховете ни. Исус е нашият Спасител! Даването е благословение за нас, но не може да ни подсигури вечен живот. Исус е този вечен живот и само Той го дава!

Лидерството е необходимо, както за църковните ни взаимоотношения, така и в много други области на живота ни, но то не може да ни подсигури достъп до Отец. Исус е Пътят към Отец!

Църквата трябва да оказва влияние в света и да го променя, но тя не може да направи това отделена от Исус. Исус е Главата на Църквата. Той работи чрез Църквата Си, за да донесе светлина в тъмнината, която ни заобикаля. Той ни дава силата и помазанието да заставаме срещу всяка крепост на дявола. Исус съгражда Църквата Си и е обещал, че портите на ада няма да й устоят.

Дарбите на Духа са нещо страхотно, но Библията ни казва, че един ден те ще отминат.Вниманието ни никога не трябва да бъде фокусирано върху дарбите и проявленията на Святия Дух, но върху Този, Който дава дарбите. Затова днес искам да насоча вниманието на всички отново към Исус Христос – Спасителят на света.

Забелязвали ли сте каква е емблемата на църквата ни? Тя се състои от 4 цветни квадрата, разположени в квадрат със символите кръст, гълъб, чаша и корона. Сигурно сте се запитвали какво е значението на тези квадрати и на символите в тях.
Червеният квадрат с кръста – Исус Христос – Спасител
Жълтият квадрат с гълъба – Исус Христос – Кръстител в Святия Дух
Синият квадрат с чашата – Исус Христос – Изцерител
Лилавият квадрат с короната – Исус Христос – идващ Цар
Ние вярваме, че тези четири основни истини за Исус трябва да са в основата на вярата на всеки християнин. Всичко останало трябва да се гради върху познаването на Исус като наш Спасител, Кръстител със Святия Дух, Изцерител и идващ цар.

Божието Слово ни учи, че трябва да построим вярата си на здрава основа. Към всеки от нас ще дойдат бури и трудности в живота и ако основата на вярата ни не е здрава, вярата ни ще рухне много бързо. Желанието ми е през да разгледаме какво ни говори Божието Слово за Исус като Спасител, Кръстител със Святия Дух, Изцерител и Идващ Цар.

Първата тема, на която ще се спрем е „Исус Христос – Спасителят на света”.
Желая да обърна вниманието на всички към златния стих на Библията, който се намира в Йоан 3:16: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот”. Този стих е наречен златен, защото в него е записана същността на това, което вярваме и в него виждаме изявено Божието сърце за този погиващ свят.

В този стих са записани пет чудеса:
• Чудото на любовта – “защото Бог толкова възлюби света…”
• Чудото на даването – “че даде Своя Единороден Син…”
• Чудото на спасението – “за да не погине нито един…”
• Чудото на вярата – “който вярва в Него…”
• Чудото на вечния живот – “но да има вечен живот…”

І. Чудото на любовта
Едно семейство, което нямало деца, много искали да си осиновят дете. От Дом “Майка и дете” им казали, че единственото дете, което имали за осиновяване било със заболяване и трябвало да стои гипсирано за дълго време. “Така че”, отговорили те на семейството, “няма смисъл изобщо да го гледате, за да не останете разочаровани”. И все пак младото семейство пожелало да види детето и в крайна сметка им го показали.

От момента, когато го видели, те почувствали особена, специална любов към него и решили независимо от неговото заболяване да го осиновят и да му дадат шанс за по-различен живот. Библията ни учи, че: “Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот”. Какво представлява Бог? Кой е този Бог, който толкова ни възлюби, че даде Сина Си за нас? Какъв е Неговият характер? Какво трябва да знаем за Него? Библията ни учи, че: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот”. Какво представлява света? Това сме всички ние – грешните, недостойните, потъналите в грехове и идолопоклонство, отхвърлени от обществото, без всякаква надежда, себични и мизерни хора. Благата вест е, че Той ни приема такива, каквито сме. Бог не казва: “Първо се променете, първо оздравейте, първо оставете лошите си пороци и тогава елате при Мене”. Той не ни поставя специални условия, които да изпълним, за да придобием правото да дойдем при Него.

Много хора имат погрешна представа за Бог, че представлява един старец с бяла брада и смръщени вежди и търси кого да накаже за греховете му. И Той само те чака да съгрешиш и веднага ти праща някое наказание. Затова те се мъчат да спазват всякакви възможни традиции и ритуали само и само да Му угодят и да Го умилостивят по някакъв начин, без да осъзнават, че нещата, които правят, нямат никаква стойност пред Него.

Библията представя Бог като любящ Баща, който е готов да приеме всеки Свой блуден син или дъщеря обратно при Себе Си и да му/й даде нов шанс: “защото Бог толкова възлюби света…” Нека да си припомним притчата за блудния син. Бащата чакаше през цялото време неговото завръщане. Когато синът се върна с разкаяно сърце, той му възвърна всички права на син. Организира голям банкет в негова чест. Този баща направи всичко това само от любов към сина си. Блудният син не беше направил нищо, с което да спечели любовта на баща си.

Бог обича всеки човек, всеки грешник еднакво – жертвата на Исус беше за цялото човечество! Бог мрази греха, но Той обича грешника и е готов да го приеме като свое дете. Голяма част от служението на Исус на Земята премина в работа сред и със грешниците. Той бе отхвърлен от религиозните водачи на времето Си, но грешниците Го приеха и бяха докоснати и променени от Божията сила. Преди време двама различни мъже ми зададоха въпроса: “Аз съм много грешен, мога ли да идвам във вашата църква?” Отговорих им, че ако дойдат, ще дойдат точно на правилното място за грешници.

Хора, които считат себе си за праведни и добри, много трудно приемат Благата вест, защото не чувстват нуждата от спасение. Много често грешниците откликват по-бързо на поканата да направят Христос Господар на техния живот и оценяват жертвата на Исус на кръста много повече, отколкото останалите.

ІІ. Чудото на даването
Спомняте си историята за момчето с петте хляба и двете риби. То даде най-ценното, което имаше – всичко, което имаше. Бог даде най-ценното, което имаше за нас – Своят Единороден Син. Тези от вас, които са родители, знаят грижите на родителя за едно дете, знаят колко безценно е то за тях и как родителят може да е в лишение, но се старае нуждите на детето му да са снабдени. Ние никога не бихме изпратили нашия син или дъщеря да умре, заради греховете на техен приятел, особено ако знаем, че приятелят им наистина заслужава присъдата си.

Най-ценното за един човек е неговият живот. Ние правим всичко, което е по силите ни, за да го удължим дори, ако е възможно с няколко часа. Отделяме много време, за да вземаме решения как да го изживеем, но често стигаме до мястото, когато разбираме, че сами не можем да се справим. Нуждаем се от подкрепата, мъдростта, силата и водителството на Бог в нас. Имаме нужда от някой, който знае повече от нас и може повече да ни помогне.

Идвайки при Бог, Той не желае нашия имот, не желае да Му принасяме децата си в жертва, не желае да се откажем от всички удоволствия и благословения в този свят. Той очаква да намери в нас вяра и да признаем, че не можем да се справим сами с греха и неговите последствия и се нуждаем от Неговата помощ. Животът на много хора днес е напълно разбит от греха, от болести, немощи, страдания, рани от взаимоотношения, загуба на близък човек, разочарования и т.н.

Библията нарича Бог Грънчаря, а нас – калта. Той иска да направи от нас красиви съдове за Своя употреба, по които да няма пукнатини, нещо отчупено или нещо липсващо. Създателят на цялата Вселена може да направи от всеки разрушен живот, живот, който да свети в тъмнината на този свят и да бъде свидетелство за Неговата сила да спасява и да променя.

Когато предаваме живота си на Христос, е необходимо да направим това изцяло, без да задържаме някои области под наш контрол, мислейки си, че можем да се справим с наши сили вместо с Божията помощ.

ІІІ. Чудото на спасението
От концентрационен лагер избягали затворници. Заплашили останалите, че ще бъдат разстреляни, ако не хванат избягалите. Пазачите хванали всички избягали, без един. За назидание на всички затворници, поставили всеки десети човек в клетка в двора да умре от глад и жажда. Един французин заменил един поляк, на който му се паднало да умре, а бил женен и имал деца. Станало така, че затворниците впоследствие били освободени и семейството на поляка всяка година на този ден празнувало Денят на спасението.

Библията ни казва, че заплатата на греха е духовна смърт – вечно отделяне от Бог. За Бог няма големи или малки грехове, бели или черни лъжи. Всеки грях ще бъде наказан с духовна смърт. Всички ние заслужаваме да получим тази присъда поради нашите грехове.

Но Исус дойде на Земята и пое присъдата вместо нас. Той стана Изкупителната жертва за греховете на цялото човечество. Христос беше бит, мъчен, заплюван, поругаван, проля Своята невинната кръв, заради нашите грехове и беззакония и стана единственият Път към Отец.

Днес някои хора се опитват да постигнат единство на всички световни религии. Такова единство никога не може да се постигне, защото Библията е много ясна, че Пътят към Бог е само един и той е Исус. Когато беше на земята, Исус никога не привличаше вниманието и поклонението на хората към Себе Си, но го насочваше към Отец. Мохамед и Буда не умряха за греховете на човечеството или на техните последователи, а само Исус направи този акт. Христос също така е източникът на живот и то изобилен, балансиран във всяка една област.

ІV. Чудото на вярата
Библията ни учи, че без вяра не можем да угодим на Бога, нито да получим това, което е приготвил за нас. Вярата е в основата на всичко. Ако нямаме вяра, че Бог съществува, ние няма да дойдем при Него. Ако нямаме вяра, че Божиите мисли за нас са за бъдеще и надежда, за изцерение, за възстановяване на всяка област на живота ни, ние не можем да получим тези неща. Вярата е първата стъпка към Бог!

V. Чудото на вечния живот
Двама американски войници се участвали във Виетнамската война. Единият бил много богат, а другия – беден. При едно сражение богатият бил тежко ранен, но успял да напише съобщение за родителите си и помолил приятеля си да го предаде на тях. Скоро след това той починал.

Бедният войник останал с един крак, нямал къща, роднини, не притежавал нищо. Стигнал чак до мисли за самоубийство. Спомнил си обещанието, което дал на своя боен другар и отишъл да предаде неговото писмо на родителите му. Родителите на богатото момче приели бедното момче и с голямо нетърпение отворили писмото от техния син. Там той им казвал, че умира от тежките си рани, но ги моли, ако неговият другар успее да стигне до тях жив, те да го приемат като техен син. Бедното момче наистина станало част от това семейство и започнало един съвършено нов начин на живот. Бил обгърнат с любов, грижи, внимание и най-вече получил надежда за своето бъдеще.

Божието Слово ни учи, че при новорождението си ставаме сънаследници с Христос. Всички благословения, обещания, ресурси, които Бог има за Своите синове и дъщери, са наше наследство. Желая да ви запитам: дали чудото на любовта, на даването, на спасението, на вярата и на вечния живот са станали реалност за вас? Ако не, днес имате шанс да вземете най-важното решение в живота си – да станете част от Христовото семейство и да приемете Христос за свой личен Спасител. Вие може да сте дошли с болест или немощ във тялото си. Може да имате семейни проблеми. Може да нямате надежда за бъдещето си. Но знайте, че Исус е отговорът!

Този, Който е спасил милиони по целия свят от проклятието на греха е днес тук, за да ти предложи Своя живот. Исус, Който е изцерил милиони хора от техните болести и немощи, е тук днес и ти предлага да изцери и теб. Исус, Който е дал смисъл в живота на милиони хора е тук днес и ти предлага един съвсем различен живот. Той не иска нищо от теб, освен да кажеш: „Господи, вярвам в Теб спаси ме/ изцери ме/ дай смисъл на живота ми/ извади ме от кашата на живота, в която съм попаднал.”

3 thoughts on “ИСУС ХРИСТОС – СПАСИТЕЛ НА СВЕТА

  1. Божият Син прие унизително жертвоприношение за спасение от греховете извършени от всички нас. Има опра
    вдателна присъда заложена в спасителния план на Бога . Само Бог прощава греховете и само Той спасява човека от втората духовна смърт освен физическата .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.