Tag: Властите

03.04.2021 Off

Пред властите

By Evangelsko.info

Проповед на п-р Джош Прово

Преди две седмици започнахме поредица
върху книгата Деяния.  Тим говори за
Деяния първа глава и за очакването на Святия Дух, а след това миналата седмица
Джонатан ни поучи за идването на Духа и за това какво се случи, сл…