Властите

Пред властите

Проповед на п-р Джош Прово Преди две седмици започнахме поредица върху книгата Деяния.  Тим говори за Деяния първа глава и...