Пред властите

Проповед на п-р Джош Прово

Преди две седмици започнахме поредица
върху книгата Деяния.  Тим говори за
Деяния първа глава и за очакването на Святия Дух, а след това миналата седмица
Джонатан ни поучи за идването на Духа и за това какво се случи, сл…

Пред властите

Пред властите

Проповед на п-р Джош Прово

Преди две седмици започнахме поредица
върху книгата Деяния.  Тим говори за
Деяния първа глава и за очакването на Святия Дух, а след това миналата седмица
Джонатан ни поучи за идването на Духа и за това какво се случи, след като дойде
Той.  Разбрахме, че Петър е бил изпълнен
с Духа и е проповядвал на огромна тълпа за разпнатия и възкръсналия Исус.  Впоследствие