Tag: Уроци

03.06.2012 0

Уроци по Петдесятница

By Evangelsko.info

За социалната роля на кръщението със Святия Дух Д-р теол. Доний К. Донев Петдесятница е границата между Възкресението и Пришествието,…