глава

Числа, глава 35

„Не осквернявайте земята, на която живеете и която Аз обичам; защото Аз, Господ, живея сред израилтяните.“ Числа 35:34 (НП) Земята...

ВТОРОЗАКОНИЕ, глава 5.g

СЕДМАТА БОЖИЯ ЗАПОВЕД „Не прелюбодействай.“ Вт.5:18 Тази заповед слага ударение върху святостта на брачната институцията. Брачните отношения в Божиите очи...