Стратегията на Исус за детето (и тези около него)

Стратегията на Исус за детето:
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа и ги почитайте. Родители, оставете
дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното
царство. 

Стратегията на Исус за мъжа: Мъже,
любете же…

Стратегията на Исус за детето:
Деца, покорявайте се на родителите си в Господа и ги почитайте. Родители, оставете
дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното
царство. 

Стратегията на Исус за мъжа: Мъже,
любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея. Не дразнете децата си, а ги възпитавайте в дисциплина и
наставление Господне.