Страхове от засилване на гоненията

Страхове от засилване на гоненията

20.11.2020 2 By Evangelsko.info

## Иран: Страхове от засилване на гоненията поради нови арести на християни

Трима християни са били арестувани в провинция Кузестан, което е довело до безпокойство, че християнските служители отново могат да станат прицел на властите. Амин Кхани, Хюсеин Барунзадех и Раман Баман са били задържани на 5 март заедно с 5-ма други християни, които са били освободени след 7 часа разпити. Амин е дякон в църквата в Карадж, която е била водена от Бенам Ирани преди да бъде задържан през 2011 г.

* Да се молим за освобождението на Амин, Хюсеин и Раман, както и на Бенам Ирани. Да се молим Божието присъствие да е реално за тези вярващи и Бог да ги употребява за благовестието там, където са. Да се молим за всички църковни ръководители в Иран – да бъдат водени от Святия Дух и изпълвани с Божията мъдрост сред засилващите се гонения.