РАЗГОВОРЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

Ефесяни 5:19 –„И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,“I. РАЗГОВОРЪТ НА СВЕТСКИЯ ЧОВЕК1. Различните речници, с които си служи човек:·        Тълковен речник·&n…

РАЗГОВОРЪТ НА ХРИСТИЯНИНА

РАЗГОВОРЪТ НА ХРИСТИЯНИНА


Ефесяни 5:19 „И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,“
I. РАЗГОВОРЪТ НА СВЕТСКИЯ ЧОВЕК
1. Различните речници, с които си служи човек:
·        Тълковен речник
·        Правописен речник
·        Синонимен речник
·        Медицински речник
·        Астрономически речник
·        Технически речник
·        Библейски речник и др.
2. Личният речник на човека
(Начинът, по който човек общува с другите хора.)
Матей 12:33-37 „Или направете дървото добро, и плода му добър; или направете дървото лошо, и плода му лош; защото от плода се познава дървото. Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.“
От преизпълнението на сърцето говорят делата.
А. Речникът на искреното сърце
Б. Речникът на лицемерното сърце
Не слушай какво ти говори лицемерният човек, а го гледай какво върши!
Яков 2:1, 17 -„Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие... Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.“
В. Речникът на празното сърце
Поради празното сърце мълчи устата.
Г. Речникът на любознателното или любопитно сърце.
От преизпълнението на любопитното сърце, говори клюкарската уста.
II. РАЗГОВОРЪТ НА ПСАЛМИСТА
Ефесяни 5:19 „И разговаряйте се с псалми... като пеете и възпявате Господа в сърцето си,“
1. Псалмистът е човек, възпяващ Божията Слава и Неговите дела
(Псалмистът е благовестител, а не клюкаровестител.)
2. Псалмистът е благодарящият Богу човек
3. Псалмистът е признателна личност
·        Признателен на Бога
·        Признателен на хората
4. Псалмистът е добронамерен човек, който говори добро за братята си и не се страхува да възпее победите им.
III.РАЗГОВОРЪТ НА ПЕСНОПЕВЕЦА
Ефесяни 5:19 „И разговаряйте се с... химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,“
1. Песента е белег на Новородения човек
2. Песента е белег на сърцето, изпълнено със Святия Дух
3. Песента е белег на побеждаващия човек
4. Песента е колективният разговор на Християните
IV. МОЛИТВЕНИЯТ РАЗГОВОР
·        Разговорът на Християнина с Бога е чрез молитвата
·        Молитвата – мостът помежду човека и Бога
Ефесяни 6:18 –„молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,“
1.     Молещи се в Духа
Римляни 8:26 –„Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самият Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;“
2.     Молещи се - на всяко време
3.     Молещи се - с всякаква молитва и молба
4.     Молещи се - бидейки бодри в това с неуморно постоянство
5.     Моление за всичките светии
Молитва, не само за – моето дете, моето семейство, моите приятели, но молитва - за всички.
Матей 5: 44-45 –„Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и молете се за тия, които ви гонят;  за да бъдете чада на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите, и дава дъжд на праведните и на неправедните.“
6.     Молещ се и благодарящ пред своя Бог
Даниил 6:10 –„А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.“
7.     Силата на молитвата с благодарение
Филипяни 4:6-7 –„Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“
А. Благодарението в молитвата - израз на безусловна вяра в Божието Всесилие и Любов към човека
·      Вяра, че Бог може да даде всичко попросено в молитва и ще го направи, ако това е за добро (Божията Добронамереност, Благосклонност към човека)
·       Благодарност (изразена на глас признателност), преди да е получен отговора
Евреи 11:1„А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.“
Б. Благодарни в молитвата - за правото на достъп до Божия благодатен престол (за правото на разговор с Бога)
Римляни 5:1-2 –„И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос;
посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава.“
8.     Молитвеният разговор на Християнина с Бога – белег за духовна зрялост
А. Християнинът трябва да говори с Бога в молитвата, с нужното уважение и страхопочитание!
Чувал съм молитвени разговори от рода:„Хич не ме интересува! Обещал си и ще ми дадеш! Да не си обещавал! Писано е!“ Разглезените деца така се опитват да пречупят волята на родителите си - чрез плачене и тропане с крак. Ефектът е обратен!
Б. Християнинът трябва да зачита Божията воля и да я поставя над своята - по примера на Христос
Лука 22:42 –„Отче, ако щеш, отмини Ме с тази чаша; обаче, не Моята воля, но Твоята да бъде.“
Лука 11:1 - И когато Той се молеше на едно място, като престана, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим както и Иоан е научил своите ученици. А Той им каза: Когато се молите, думайте: Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята];“
9.     Божията воля, изявена в живота на човека
·        Разговор означава - диалог, размяна на мисли, разискване, обсъждане...
·        Разговор не може да бъде осъществен само от един човек. Това се нарича монолог.
·        За да има разговор, човекът също трябва да се научи да слуша Божия глас и да разпознава Божията воля.
1 Царе 3:10 –„ И Господ дойде та застана и извика както по-напред: Самуиле! Самуиле! Тогава Самуил каза: Говори, защото слугата Ти слуша. Тогава Господ каза на Самуила:...“
·        Божият глас е изявен чрез Библията
Не случайно Библията се нарича Божие Слово.
Евреи 1:1-2 –„Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,“
Йоан 1:1-3, 14 –„В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало... И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“
В заключение, нека да обобщим!
1 Солунци 5:16-18 –„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.“
Ефесяни 5:19„И разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,“