В очакване на Духа (Деяния 1)

/проповед/

Защо Деяния
на апостолите и защо „Неудържимите“?

Книгата Деяния
на апостолите е описание на събитията след Христовата смърт,
възкресение и възнесение. Тя е написана около 63 г. След
Евангелието, това е втората книга на Лука, който …

В очакване на Духа (Деяния 1)

В очакване на Духа (Деяния 1)

/проповед/ Защо Деяния на апостолите и защо „Неудържимите“? Книгата Деяния на апостолите е описание на събитията след Христовата смърт, възкресение и възнесение. Тя е написана около 63 г. След Евангелието, това е втората книга на Лука, който е придружавал ап. Павел в някои от мисионерските му пътувания. Затова някои я наричат „Евангелието на Лука“ 2. Лекарят и историкът Лука пише